Skip to main content

Region Skåne satsar 2,4 miljoner kronor på kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2018 13:00 CET

Danskompaniet Memory Wax är en av 17 konst och kulturaktörer i Skåne som får utvecklingsbidrag från Region Skåne. På bilden Johanna Jonasson, dansare, Memory Wax. Foto: Miguel Azcue

Region Skåne satsar 2,4 miljoner kronor på 17 utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Det är årets andra fördelning av utvecklingsbidrag, där det kom in sammanlagt 100 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 18 miljoner kronor.

De beviljade projekten finns inom områdena dans, musik, teater, bild och form, litteratur, film och rörlig bild. Flera av projekten kommer att äga rum på många olika platser i Skåne.

Fördelningen är den andra när det gäller utvecklingsbidrag till kulturprojekt under 2018. Den första fördelningsomgången gjordes under våren 2018.

Höstens fördelning är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Här följer en kort presentation av de 17 beviljade utvecklingsbidragen (alla projekt presenteras på hemsidan, se länk nedan):

Andrea Hilario, “Nycirkus på Nordiskt vatten”
Andrea Hilario, nycirkusartist, Malmö får 250 000 kronor för att skapa en nycirkusföreställning på en segelbåt som besöker olika hamnar runt om Skånes kust.

Banditsagor: Kamouflage/Mimikry
Banditsagor i Malmö får 250 000 kronor för att producera föreställningen Kamouflage/Mimikry, en nyskriven pjäs av Alexandra Loonin om blyghet, känslighet och identitet.

Bombina Bombast: Virtuella variationer
Bombina Bombast i Malmö får 125 000 kronor för att under våren 2019 genomföra en förstudie. Förstudien ska undersöka hur teknik utifrån ett metodiskt och tematiskt plan förhåller sig till skådespelare och publik i realtid.

Cirkulationscentralen: Utbudsdagar konst
Circulationscentralen i Malmö får 50 000 kronor till projektet Utbudsdagar konst för att etablera regionala utbudsdagar där konstnärer inom bild- och formområdet presenterar sin verksamhet och undervisningsidéer för pedagoger, skolor och studie- och yrkesvägledare.

Drömmarnas hus: LOOKABOOK Barnens bibliotek – ett nordiskt Artist´s Books projekt
Drömmarnas hus i Malmö får 150 000 kronor till projektet LOOKABOOK Barnens bibliotek – ett nordiskt Artist´s project. Drömmarnas hus ska utveckla och skapa ett barnens eget mobila konstbibliotek i ett tvärnordiskt tvåårigt samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark.

Dynamik – ljud och musikproduktion: Vilse
Dynamik – ljud och musikproduktion får 100 000 kronor till projektet Vilse. Projektet handlar om att skapa ett musikaliskt och rörelsebaserat verk med skogen som bärande tema. Tre tonsättare, tre musiker och tre dansare ska ta fram ett verk kring nutids­människans förhållande till naturen.

Ibn Rushd Studieförbund: Arabiska Bokmässan
Ibn Rushd Studieförbund får 150 000 kronor för att arrangera arabiska bokdagar på skånska bibliotek och en arabisk bokmässa.

Klippans konstförening: ARNOLD – häxmästaren
Klippans konstförening får 40 000 kronor för att under 2019 visa en retrospektiv utställning om konstnären och illustratören Hans Arnold (1925-2010) på Klippans konsthall samt premiärvisa en ny dokumentär om konstnären.

Kulturföreningen Inkonst: Sebastian Mullaert och Inkonst möter Malmö Live konserthus
Kulturföreningen Inkonst i Malmö får 250 000 kronor för att utveckla nya metoder för mötet mellan elektronisk dansmusik och klassisk musik. Målet är att skapa ett verk som uruppförs på festivalen Intonal på Malmö Live i april 2020.

Litteralund: Work in Progress 2019
Litteralund (litteraturfestival för barn och unga) får 150 000 kronor till projektet Work in progress för att genomföra en internationell fortbildningskurs för illustratörer på festivalen Litteralund i april 2019.

Little Finger HB: Eter Festival 2019
Little Finger HB i Malmö får 65 000 kronor till projektet Eter Festival i Lund. Projektet ska göra alternativ musik och kultur tillgänglig för en bredare publik.

Memory Wax: DANSDANSDANS – Reach Out!
DanskompanietMemory Wax i Malmö får 250 000 kronor till projektet DANSDANSDANS – Reach Out som är en manifestation för danskonsten. Projektet som består av fyra olika delar planeras att genomföras under hela 2019 i samband med att Memory Wax firar 15 år som danskompani.

Nordisk Panorama Filmfestival: Nordisk Panorama Spotlight
Nordisk Panorama Filmfestival i Malmö får 90 000 kronor för att utveckla konceptet Nordisk Panorama Spotlight, som är en utökning av festivalens verksamhet med visningsturné. Konceptet ska bidra till ökade visningsmöjligheter av dokumentärer och kortfilmer från Norden. Pilotprojektet genomförs i form av en turné till skånska orter som inte alltid har möjlighet att visa dokumentärfilm.

Poesidagarna i Malmö: Världspoesidagen 2019
Poesidagarna i Malmö får 40 000 kronor för att arrangera Världspoesidagen i Malmö/Lund i samband med internationella Världspoesidagen som äger rum 19 och 21 mars 2019. Olika program ska genomföras som stimulerar läsning och poesi samt uppmärksammar språket.

Rörelsen-Koreografer i Skåne: Dance Safari
Rörelsen-Koreografer i Skåne får 230 000 kronor till projektet Dance Safari som är ett community-projekt som för samman 14 professionella danskonstnärer och cirka 40 relativt nyanlända personer, 15-25 år. Tillsammans ska de skapa föreställningar runt om i Skåne under sommaren 2019.

Tegnér Productions: Goodnight Sun Skåne Del 2, 2019
Tegnér Productions i Malmö får 150 000 kronor till ett projekt som handlar om att etablera konsertkonceptet Goodnight Sun på fler platser i Skåne sommaren 2019.

Teater Tlön: Human Life Center: Future(s) of Intimacy
Teater Tlön i Malmö får 75 000 kronor för att producera ett interaktivt performanceverk i form av en konferens, som består av en samling konversationer mellan konstnärer och publik. Konstnärer, akademiker och forskare bjuds in att delta med akter under konferensen som pågår två dagar i sträck, åtta timmar per dag.

Läs mer om beslutade utvecklingsbidrag

Om utvecklingsbidrag

För mer information

Mats Hallberg, biträdande kulturchef, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040-675 37 52

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.