Gå direkt till innehåll
Region Skåne satsar 7,9 miljoner kronor på kulturprojekt

Pressmeddelande -

Region Skåne satsar 7,9 miljoner kronor på kulturprojekt

Nu är det klart hur årets första produktions- och utvecklingsstöd för kulturlivet kommer att fördelas. Kvalitet, tillgänglighet, bredd och spets är ledord när vårens kulturstöd från Region Skåne delas ut. Totalt handlar det om 7,9 miljoner kronor till 55 olika projekt inom kulturområdet.

251 ansökningar togs emot under ansökningsperioden, med ett sammanlagt sökbelopp på 46 miljoner kronor. Nu har 55 olika kulturprojekt med en bredd av målgrupper och samarbeten beviljats produktions- och utvecklingsstöd på olika platser runt om i Skåne. 

De beviljade projekten knyter väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan: Konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling.  

Exempel på projekt som får stöd 

Malmö Konsthall beviljas 200 000 kronor för projektet "Parallell". Projektet ska synliggöra konstnärer med funktionsnedsättning genom en digital plattform och sprida kunskap genom en föreläsningsserie.

Borrby bokby beviljas 200 000 kronor för fortsatt lansering och koordinering av konceptet Bokby till övriga delar av Skåne med syfte att öppna ytterligare rum för böcker och därmed rum för människor.

Pink Ivy Management beviljas 300 000 kronor för att arrangera Scania Sounds, en festival och plattform för artister och musikbransch, med fokus på att ge skånska artister i början av sin karriär chansen att ta nästa steg och skapa större branschnärvaro i Skåne.

Teater JaLaDa beviljas 250 000 kronor för att producera den flerspråkiga föreställningen ”Berättelsen om den första”, en berättelse för barn 6–10 år i samarbete med teatergruppen Al-Rahal i Jordanien.

Mer information om alla beviljade projekt finns på Region Skånes webbplats

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden