Gå direkt till innehåll
Konstföreningen ARTiE får stöd för att undersöka vad en permanent mobil konsthall, husvagnen på bilden, kan ha för roll i Eslövs kommun och i Skåne. Foto: Kulturförvaltningen
Konstföreningen ARTiE får stöd för att undersöka vad en permanent mobil konsthall, husvagnen på bilden, kan ha för roll i Eslövs kommun och i Skåne. Foto: Kulturförvaltningen

Pressmeddelande -

Region Skåne satsar 8 miljoner kronor på kulturprojekt

Nu är det klart hur årets första produktions- och utvecklingsstöd för kulturlivet, från Region Skåne, kommer att fördelas. Stödet ska ge förutsättningar för fler skåningar att ta del av och delta i kulturlivet i hela Skåne. Totalt handlar det om 8 miljoner kronor till 59 olika projekt inom kulturområdet.

Under ansökningsperioden kom det totalt in 189 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på 28,8 miljoner kronor. Projekten som nu får stöd representerar en stor bredd av olika konstnärliga uttryck, målgrupper och spännande samarbeten.

Det handlar om projekt inom områdena bild, cirkus, dans, design, film, form, kulturarv, litteratur, musik, performance, seriekonst och teater som äger rum på många olika platser i hela Skåne.

Stor bredd

Vårens fördelning är gjord med utgångspunkt från Region Skånes kulturpolitiska mål om att det ska finnas ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne. Projekten knyter också väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan; konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens rum och platser, barns och ungas rätt till kultur samt digital utveckling.

Här är några av projekten som fått utvecklings- eller produktionsstöd:

Bombina Bombast beviljas 400 000 kronor för att utveckla ett virtuellt scenrum och stabilt system som möjliggör kvalitativ och smidig distribution av virtuella produktioner. De ska även bidra till ökad kompetens och kännedom kring virtuell produktion i Skåne.

Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad beviljas200 000 kronor för att tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen, Helsingborgs Arena och Scen AB, Riksteatern Skåne och koreograferna Elin Edin och Julia Kraus fördjupa och utveckla metoder för att engagera stadens invånare i dansprojekt.

Produktionsbolaget We have a plan beviljas 250 000 kronor för seminarier på gymnasieskolor i samband med visning av dokumentärfilmen Jävla Pappa (2023). Eleverna får tillsammans diskutera filmens teman, alkoholism, föräldraskap, depression och frigörelse.

Eloso Förlag AB beviljas200 000 kronor till en festival som hyllar bräd- och rollspelskulturen i en historisk kontext, ”Lund 1923”. Det blir workshops, föreläsningar, författarbesök och rollspelsaktiviteter i samarbete med museer, arkiv och spelförbundet Sverok.

Mer information om alla beviljade projekt finns på Region Skånes webbplats Beviljade stöd inom kultur - Utveckling Skåne (skane.se)

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden