Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skåne satsar på yngre läkare för framtida chefs- och ledaruppdrag

- ledarskaps-ST införs 2009

Som ett led i Region Skånes förnyelsearbete har regiondirektören nu fattat beslut om att inrätta ledarskaps-ST - ett program för att stärka såväl kvinnliga som manliga ST-läkares förutsättningar för framtida chefs- och ledaruppdrag inom koncernen.

Syftet med ledarskaps-ST är att bidra till ett tydligt och gott ledarskap i Region Skåne och därigenom ge förbättrade förutsättningar för god vård och arbetsmiljö. Ansökan till ledarskaps-ST sker under februari-mars och programstart planeras till september 2009.

Ledarskaps-ST i Region Skåne innebär:

  • praktisk och teoretisk utbildning med fokus på sjukvårdsledning, verksamhetsstyrning och ledarskap med utgångspunkt från Region Skånes organisation och uppdrag
  • möjlighet till formell kompetens inom ämnesområden relevanta för ledare och chefer
  • chefspraktik hos verksamhetschef på deltid (20 %) under sex månader
  • projektarbete på koncernkontoret på deltid (≤ 50 %) under sex månader
  • mentor/coach för varje deltagare
  • förlängning av specialiseringstjänstgöringen (ST) med upp till sex månader och rätt till särskild lönejustering efter fem års specialiseringstjänstgöring

- Unga läkarnas engagemang som ledare och chefer behövs för att Region Skåne ska nå målet att bli bäst i landet på vård. Ledarskaps-ST är därför en viktig strategisk satsning för att förbättra och förnya hälso- och sjukvården, kommenterar regiondirektör Sören Olofsson.

Ledarskaps-ST i Region Skåne är inspirerat av ett förslag från Sveriges Yngre Läkares Förening: SYLFs Policy om Specialiseringstjänstgöring med inriktning på ledarskap, 2007.

Mer information

Sören Olofsson, regiondirektör, 044-309 34 60

Charlotta Sävblom, projektledare, 044-309 33 25, charlotta.savblom@skane.se

Du kan även besöka hemsidan: www.skane.se/atst/ledarskapsst

Not. om läkarnas utbildning och vidareutbildning
Grundutbildningen för läkare omfattar 330 högskolepoäng och leder fram till läkarexamen. Efter läkarexamen påbörjas allmäntjänstgöring (AT) som tillsätts genom förordnande under minst 18 månader, läkarlegitimation kan erhållas efter erforderlig tjänstgöring och avklarat AT-prov. Legitimerad läkare som vill uppnå specialistkompetens skall genomgå specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år. Läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring kallas ST-läkare.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden