Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skåne vidtar åtgärder efter uppmärksammad tjänsteresa

Internutredningen av den nyligen uppmärksammade tjänsteresan till Barcelona är nu klar. Utredningen av resan, som ägde rum 2009, kommer bland annat att leda till  översyn av regelverk och en skriftlig varning.

Utredningen slår fast att händelsen i alla avseenden är ”oacceptabel, olämplig och oförsvarlig” samt att den skadat bilden av Region Skåne och dess verksamhet.

- Det inträffade är allvarligt, men jag vill samtidigt framhålla att det är under en specifik resa som det begåtts fel. Inte vid våra utrikesresor och vårt evenemangsdeltagande i stort, säger Sören Olofsson, regiondirektör.

Utredningen föreslår tre åtgärder: en uppförandekod för Region Skånes medarbetare, en översyn av reglerna för godkännande av utrikes resor/deltagande i externa evenemang samt en genomgång av styrande dokument och policies. Arbetet med de två sistnämnda åtgärderna har redan startats.

Region Skånes investeringsfrämjande bolag, Invest in Skåne, fortsätter samtidigt ett tidigare påbörjat arbete med en specialanpassad personalhandbok för sina medarbetare, som bygger på Region Skånes regler.

Som en följd av utredningen kommer Invest in Skåne att vidta åtgärder gentemot en av de medarbetare som deltog i den uppmärksammade tjänsteresan.

- Utredningen ger en mer nyanserad bild av det inträffade än det som framkommit i massmedias rapportering, men det står klart att personen brustit allvarligt i omdöme. I samråd med vår styrelseordförande har jag därför beslutat om en skriftlig varning samt genomfört ett antal ändringar i arbetsuppgifter och befogenheter för personen ifråga, säger Stefan Johansson, VD för Invest in Skåne AB.

Det är händelserna i samband med Invest in Skånes deltagande i en mässa för mobil kommunikation i Barcelona för drygt två år sedan som ligger till grund för internutredningen. En av bolagets medarbetare besökte då en fest, en händelse som ifrågasatts och som i massmedia rubricerats som ”sexklubbsbesök”.

Mer information

Sören Olofsson, regiondirektör, 044-309 34 60

Stefan Johansson, VD Invest in Skåne, 040-675 34 76

För att ta del av internutredningen i sin helhet, kontakta Björn Martinsson, pressekreterare, 044-309 39 28 bjorn.martinsson@skane.se eller Region Skånes diarium, 044-309 31 31, region@skane.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden