Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skånes årsredovisning 2005 följer god redovisningssed

Vid regionstyrelsens behandling av årsredovisningen för år 2005 yrkade Allians för Skåne avslag på förslaget till årsredovisning. Som skäl anges bl a att årsredovisningen ”skönmålar det ekonomiska resultatet för 2005 med hjälp av redovisningstekniska knep och ekonomiskt trixande”. Ekonomidirektör Harald Lindström kommenterar: - Som ytterst ansvarig för den ekonomiska redovisningen i Region Skåne vill jag med kraft framföra att årsredovisningen uppfyller högt ställda krav på god redovisningssed. Jag kan uttala mig i denna fråga också i min roll som ordförande i Rådet för kommunal redovisning, som har statens uppdrag att svara för normgivning och tolkning av redovisningsprinciper för kommuner och landsting. Bokslutet och årsredovisningen har granskats av den auktoriserade revisionsbyrån Deloitte som avlämnat rapport till Region Skånes revisorer. Enligt denna rapport ger årsredovisningen en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet för 2005. För ytterligare kommentarer, kontakta: Harald Lindström, ekonomidirektör Region Skåne tfn: 044–309 34 91

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden