Gå direkt till innehåll
Region Skånes designpris 2024 går till designduon Ateljé Schultz Lindberg

Pressmeddelande -

Region Skånes designpris 2024 går till designduon Ateljé Schultz Lindberg

Kristina Schultz och Johan Lindberg får Region Skånes designpris 2024 för hur man på ett nyskapande sätt tillsammans med unga skåningar lyckats sätta ljus på en svår samhällelig utmaning – hur vi påverkar vår jord.

Över 300 barn och unga från grundskolan har i det prisade projektet varit med och skapat en encyklopedi över antropocen, den tidsålder då människan har gjort stora förändringar på jorden. Projektet genomfördes öppet på Eslövs bibliotek, september till november 2023.

Både yngre och äldre visade nyfikenhet, säger Johan Lindberg och förklarar att barnen bjöds in att uttrycka sig under olika teman – från sopor, skog och varningsskyltar för framtiden till fröer och infrastruktur.

Unga tar saker på allvar, från översvämningar till hämtmat, allt som är, allt får plats när man observerar och allt kan rymmas i en encyklopedi, fyller Kristina Schultz i.

Pris för att främja kreativitet, innovation och hållbar utveckling i Skåne

Den för skåningarna öppna nomineringen stängde den 15 februari. Efter juryns motivering har nu den regionala utvecklingsnämnden beslutat at det är just designduon Ateljé Schultz Lindberg som utses till vinnare av 2024 års regionala designpris.

– Ateljé Schultz Lindberg bryter ny mark med sin skapandeprocess, där demokratiskt deltagande, allas röster välkomnats i biblioteksmiljö kring ett engagerande ämne. Ett inspirerande projekt som ger kraft till Skåne, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

– Det är viktigt för Region Skåne att lyfta fram att kreativa metoder kan användas för att förstå och förhålla sig till komplexa samhälleliga utmaningar där barns och ungas delaktighet är central. Det är precis vad Ateljé Schultz Lindberg har gjort i Eslöv med Encyklopedi över antropocen, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Region Skåne delar årligen ut designpriset för att hylla kreativa och innovativa insatser som främjar hållbar utveckling i Skåne. Priset delas ut på Southern Sweden Design Days 23-26 maj i Malmö.

Det känns väldigt ärofyllt att få detta pris. Vi hoppas vårt projekt inspirerar fler unga att bli formgivare och att formgivare inspireras till nya arbetssätt, metoder, säger designduon.

Juryns motivering i sin helhet:

Designduon Ateljé Schultz/Lindberg föreslås tilldelas Region Skånes designpris 2024 för projektet Encyklopedi över Antropocen i Eslövs stadsbiblioteks med tillhörande filialer under tre månader under 2023. På biblioteken skapades platser dit det var självklart för alla slags barn att ta sig och vara del i ett kreativt sammanhang - som utforskar den föreslagna tidsepoken, antropocen.

De utgår från övertygelsen att konstnärliga processer, där våra känslor tillåts åberopas, är en möjlig nyckel för att utforska, undersöka och förstå samtiden och vilka förändringar nya tider kräver oss människor. Genom att göra sig själva tillgängliga som förebilder, som yrkesverksamma formgivare och konstnärer, visar de att kreativa yrken kan vara ett alternativ och att kreativa metoder kan användas för att förstå komplexa samhälleliga utmaningar och verka för positiva lösningar inför vår gemensamma framtid.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden