Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Skånes nya förvaltningschefer utsedda

Regiondirektör Jonas Rastad har idag utsett cheferna för Region Skånes tre nya sjukvårdsområden. Cheferna tillträder sina nya tjänster den 1 maj då den nya sjukvårdsorganisationen träder i kraft.

Pia Lundbom blir chef för Skånevård Öst och P-O Sjöblom för Skånevård Sundet. Jan Eriksson kvarstår som chef för Skånes universitetssjukhus som utgör basen för det tredje sjukvårdsområdet som heter Skånes universitetssjukvård.

- Kombinationen av chefernas nytänkande och deras mångåriga och sammanlagda erfarenhet från olika sjukhus, förvaltningar, landsting och regioner kommer att vara väldigt betydelsefullt för vår utveckling av skånsk sjukvård. Likaså deras syn på chefskapet och värdet av att involvera medarbetare i sådana här komplexa processer, säger regiondirektör Jonas Rastad i en kommentar.

Pia Lundbom har arbetat som ledningsstrateg i Koncernkontoret sedan 2009. Dessförinnan var hon biträdande sjukhuschef för Centralsjukhuset i Kristianstad mellan åren 2005 och 2009. Pia Lundbom började arbeta inom sjukvården 1980 bl.a. som operationssjuksköterska. Under ett par år arbetade hon även som lärare vid Institutionen för omvårdnad i Lund och dess specialistutbildning för operationssjuksköterskor. De senaste åren har Pia Lundbom arbetat mycket med att ta fram en struktur för utvecklingen av framtidens sjukvård i Region Skåne. 

-Det är ett ansvarsfullt uppdrag och jag är glad över att ha fått detta förtroende. Tillsammans med mina medarbetare vill jag fortsätta utveckla sjukvården så att patienten alltid ska stå i fokus, säger Pia Lundbom i en kommentar.

P-O Sjöblom är utbildad psykiater och har arbetat i Region Skåne sedan 2008. Som förvaltningschef startade han upp Psykiatri Skåne 2009 och samlade all psykiatriverksamhet. En förvaltning med ca 3.000 anställda som på bara några år har lyckats förbättra tillgänglighet, väntetider och vårdkvalitet. P-O Sjöblom har tidigare bl.a. arbetat som biträdande sjukvårdsdirektör i Stockholms Läns Landsting och även varit ledamot i Karolinska Institutet utbildningsstyrelse. Åren 2007-2009 var han även psykiatrisamordnare och ämnessakkunnig på Socialdepartementet med ansvar för regeringens psykiatrisatsningar.

-Jag ser med ödmjukhet och förväntan fram emot det här uppdraget som jag tror är viktigt för både Region Skåne och för alla invånare. För att klara framtidens utmaningar måste vi fortsätta utvecklingen av en allt mer patientsäker och kunskapsbaserad vård där patientens behov och perspektiv är utgångspunkten. Medarbetarna måste ges ännu bättre förutsättningar att använda sina stora kunskaper i mötet med patient och närstående, säger P-O Sjöblom i en kommentar.

Cheferna för de tre sjukvårdsområdena kommer att ingå i koncernledningen.

För mer information

Jonas Rastad, regiondirektör, 0708-46 70 67

Pia Lundbom, ledningsstrateg, 076-887 07-09

Per-Olof Sjöblom, chef Psykiatri Skåne, 076-887 08 85

Fakta – Skånevård

För att öka samarbetet mellan de skånska sjukhusen och mellan sjukhus och primärvård har Region Skånes regiondirektör Jonas Rastad fattat beslut om en ny organisationsstruktur för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Den nya organisationen, som träder i kraft den 1 maj, innebär att antalet förvaltningar minskar från 13 till 3 och inordnas i det som i nuläget kallas Skånevård Sundet och Skånevård Öst. Skånes universitetssjukhus kvarstår oförändrat och bildar Skånes universitetssjukvård tillsammans med primärvården i området.

Lasarettet Trelleborg, Lasarettet i Landskrona, Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus kommer att ingå i Skånevård Sundet. Lasarettet i Ystad, Hässleholms sjukhusorganisation och Centralsjukhuset Kristianstad kommer att tillhöra Skånevård Öst. Primärvården Skåne kommer att delas upp i tre delar och integreras i respektive förvaltning.

Habilitering & hjälpmedel integreras i Öst och Psykiatri Skåne i Sundet.  När det gäller Labmedicin Skåne pågår för närvarande ett analysarbete kring framtida organisatorisk tillhörighet.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad