Gå direkt till innehåll
Regionerna och statens samspel om kulturen i fokus i Almedalen.

Pressmeddelande -

Regionerna och statens samspel om kulturen i fokus i Almedalen.

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Västra Götalandsregionen och Region Skåne gör gemensam sak i Almedalen. I två seminarier diskuteras regionernas och statens samspel inom kulturpolitiken. Hur bör det utvecklas och förstärkas utifrån ett regionalt perspektiv? Är vi på väg mot en nationell kulturpolitik och hur har den nya kultursamverkansmodellen fungerat, är några av frågorna på agendan. 

- En av de stora fördelarna i den nya kulturpolitiska samverkansmodellen är att prioriteringar och metoder utvecklas i samverkan mellan regionen och kommunerna. Modellen kan bli riktigt kraftfull när både regionen och staten låter fokus flyttas från enskilda bidrag till dialog och samspel om resurser för utveckling på bred front, säger Yngve Petersson, ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Vi hoppas att den nya kultursamverkansmodellen ska utvecklas med större tillit till den regionala och lokala kompetensen. Då kan vi få ett ännu mer vitalt kulturliv som ger utrymme för alla säger, Annelie Stark, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Fem pilotlän ingår från och med i år i den nya kultursamverkansmodellen. Nästa år, 2012, kommer ett stort antal landsting och regioner att gå in i modellen. Men hur har samspelet sett ut mellan staten och regionerna, hur kan och behöver det utvecklas? Är samverkansmodellen det kraftfulla instrument som ger ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer som regeringen efterlyste? Har vi fått den decentralisering av kulturpolitiken som kulturutredningen menade var en förutsättning för att skapa ett blomstrande kulturliv i hela landet? 

I det första seminariet samtalar de fem pilotlänen om sina erfarenheter med sikte på framtiden och utvecklingen av en Kultursamverkansmodell 2.0. Hur har det fungerat och vad krävs för att den ska bli ett kraftfullt instrument som arbetar mot de nationella kulturpolitiska målen? Kulturutredningens huvudsekreterare 2007 - 2009, Keith Wijkander, reflekterar över samtalet med pilotlänen och hur kulturutredningen omsatts i verkligheten; blev det som det var tänkt?

I det andra seminariet diskuterar företrädare för staten och regionerna om statens framtida roll i kulturpolitiken. Kan vi tala om en förskjutning från en statlig kulturpolitik där staten är mer detaljerad, till en nationell där man agerar mer översiktligt och låter regionerna ha en mer självständig roll i förhållande till de statliga medlen?

Medverkande, seminarium 1: Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Kent Ögren (S), landstingsstyrelsens ordförande, Norrbottens läns landsting, Gösta Bergenheim (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland, Lars Nordström, (FP) 2:e vice ordförande, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Janica Sörestedt (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, Region Gotland, Monica Haider (S), vice ordförande för kultur och fritidsberedningen, Sveriges kommuner och landsting. Keith Wijkander, kulturutredningens huvudsekreterare 2007 – 2009.

Medverkande seminarium 2: Berit Högman (S) kulturutskottets ordförande, Anders Flanking (C), Centerpartiets kulturpolitiske talesperson, Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet, Anita Bergenstråhle-Lind, biträdande avdelningschef samhällsavdelningen på Riksantikvarieämbetet, Annelie Stark (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, Region Skåne

Moderator för båda seminarierna är Calle Nathanson, handläggare, Sveriges kommuner och landsting

Seminarierna arrangeras inom ramen för ”Kultur i Almedalen”, ett initiativ av Svensk Scenkonst.

Fakta

Seminarium 1: Kultursamverkansmodellen 2.0 – mer stimulerande, utvecklande, och kraftfull! Tisdagen den 5 juli 13.30-14.30 på Länsteatern i Visby.

Seminarium 2: På väg mot nationell kulturpolitik? Onsdagen den 6 juli 11.15-12.45 på Länsteatern i Visby

Varmt välkommen!

För ytterligare information om seminarierna

Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg Kultur Skåne, 040 – 6753 722, eva.nilssonmesch@skane.se

Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72 jenny.jernberg@vgregion.se

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Kommunikationschef Region Skånes kulturförvaltning 040-675 37 22

Relaterat material