Gå direkt till innehåll
Regionerna och statens samspel om kulturen i fokus i Almedalen

Pressmeddelande -

Regionerna och statens samspel om kulturen i fokus i Almedalen

Pressinbjudan från Region Skånes kulturnämnd. Region Skåne och Västra Götalandsregionen gör gemensam sak i Almedalen. I två seminarier diskuteras den högaktuella frågan om regionernas och statens samspel i kulturpolitiken:

- Blev kultursamverkansmodellen det kraftfulla instrument som ger ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer som regeringen efterlyste?

- Hur blev samspelet mellan staten och regionerna och behöver det utvecklas?

- Har vi fått den decentralisering av kulturpolitiken som kulturutredningen menade var en förutsättning för att skapa ett blomstrande kulturliv i hela landet? 

- Är vi inne i en förskjutning från en statlig kulturpolitik där staten är mer detaljerad, till en nationell där man agerar mer översiktligt och låter regionerna ha en mer självständig roll?

I dagarna överlämnade Statskontoret sin myndighetsanalys av Kulturrådet som visar att statens roll behöver förtydligas och utvecklas i samverkansmodellen. Statskontoret efterlyser även argument för varför vissa bidrag inte lämpar sig för samverkansmodellen. Frågeställningar som kommer att diskuteras på seminarierna och som behöver landa, särskilt nu när ännu fler regioner och landsting träder in i modellen vid nästa årsskifte.

Tisdag 5 juli kl. 13.30-14.30 på Länsteatern i Visby

Kultursamverkansmodellen 2.0 – mer stimulerande, utvecklande, och kraftfull!

Medverkande: Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, Region Skåne, Kent Ögren (S), landstingsstyrelsens ordförande, Norrbottens läns landsting, Gösta Bergenheim (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland, Lars Nordström, (FP) 2:e vice ordförande, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Janica Sörestedt (S), kultur- och fritidsnämndens ordförande, Region Gotland, Monica Haider (S), vice ordförande för kultur och fritidsberedningen, Sveriges kommuner och landsting. Keith Wijkander, kulturutredningens huvudsekreterare 2007 – 2009.

Onsdag 6 juli 11.15-12.45 på Länsteatern i Visby

På väg mot nationell kulturpolitik?

Medverkande: Berit Högman (S) kulturutskottets ordförande, Anders Flanking (C), Centerpartiets kulturpolitiske talesperson, Kennet Johansson, generaldirektör för Kulturrådet, Anita Bergenstråhle-Lind, biträdande avdelningschef samhällsavdelningen på Riksantikvarieämbetet, Annelie Stark (S), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Yngve Petersson (MP), kulturnämndens ordförande, Region Skåne

Varmt välkommen!

För mer information

Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg Kultur Skåne, 040 – 6753 722, 0768 - 87 19 57

Jenny Jernberg, kommunikationsansvarig, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-212 50 72 jenny.jernberg@vgregion.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Region Skånes kulturförvaltning, kommunikationschef: Eva Nilsson

Kommunikationschef Region Skånes kulturförvaltning 040-675 37 22 Kultur Skånes hemsida

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden