Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Regionpolitiker söker medborgarhjälp på LandskronaKarevalen

Under LandskronaKarnevalen kommer även politiker från Region Skåne stå i stan. Men de är inte där för att sälja någonting, utan för att be Skånes invånare om hjälp. Det är beredningen för medborgardialog som kommer att fråga ut förbipasserande bland annat om deras kunskaper kring psykisk ohälsa.

Det är Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd som gett beredningarna för medborgardialog i uppdrag att ta reda på vad Skånes invånare har för synpunkter på vart de vill vända sig om de eller en nära anhörig drabbas av psykisk ohälsa och vilken hjälp och vilket stöd de förväntar sig i denna situation.

-         Det är som en del i underlaget kring en ny strategi för psykiatrin för vuxna som Hälso- och sjukvårdsnämnden har vänt sig till oss för hjälp, berättar Lena Benediktsson (FP), ansvarig för att genomföra medborgardialogen.

-         Vi försöker även att rekrytera några medborgare till en dialoggrupp där vi till sensommaren under lite lugnare former kan diskutera dessa frågor.

Politiker från beredningarna för medborgardialog kommer även att delta på Malmöfestivalen, Ystad International Military Tattoo samt på Skånedagarna i Bosjökloster. Under hösten ska man redovisa resultaten av medborgardialogerna till hälso- och sjukvårdsnämnden

Under fredagen den 15 juli mellan klockan 12.00 och 18.00 kommer regionpolitiker från olika partier att närvara på Storgatan. Man kommer även vara på plats under lördagen den 16 juli klockan 12.00 till 15.00.

För mer information, kontakta Lena Benediktsson, ansvarig för uppdraget om medborgardialog för psykiatri för vuxna på 0766-48 66 67 eller Birgitta Viklund, direktör för demokratiutveckling på Region Skåne på 044-309 30 63.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden