Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Reumatologen på Centralsjukhuset Kristianstad fyller 30 år

Verksamheten inom reumatologi i Kristianstad startade i en blygsam skala år 1981. Då var det en dag i veckan som gällde men redan mars 1982 var verksamheten i full gång. Utvecklingen har tagit dem från en slutenvårdsavdelning och svårbehandlade patienter till en modern öppenvårdsavdelning med mycket goda behandlingsresultat. Idag kan som regel ledinflammationen elimineras vilket innebär att patienten efter 6-12 månader är väsentligen besvärsfri och kan återgå till ett normalt liv.

I dagarna firar reumatologen på CSK 30 år och det finns mycket att fira. – Att ha fått vara en del av utvecklingen och kunnat se hur mycket bättre vi nu kan hjälpa våra patienter har varit en ynnest, berättar Ido Leden. Ido var med och starta verksamheten i Kristianstad och tillsammans med ett team bestående av sekreterare, arbetsterapeuter, kurator, sjukgymnaster, sjuksköterska och läkare behandlas idag ungefär 1500 patienter.

Arbetet i team är något som har funnits med från allra första början. – Vårt team är oerhört värdefullt och alla har en viktig funktion att fylla när det gäller att höja livskvaliteten för våra patienter, säger Jan Theander överläkare och tills nyligen sektionschef. Jan kom till reumatologen på CSK redan år 1983 och tillsammans med Ido kan han se tillbaka på 30 år av ständig förnyelse och utveckling.

1980-talet reumatologi på CSK präglades av en satsning på att utbilda primärvårdens medarbetare. Ido och Jan ägnade mycket tid åt ”konsultverksamheten” samtidigt som en slutenvårdsavdelning med 12 platser infördes. 1990-talet utmärktes av det regionala samarbetet BARFOT (Bättre AntiReumatisk FarmakoTerapi) och en enorm läkemedels-utveckling. Samarbetet och framförallt kunskapsutbytet mellan reumatologer i södra Sverige medförde en stor förändring och ett nytt sätt att ta hand om nya patienter. I slutet av 90-talet men framförallt under 2000-talet kom de biologiska läkemedlen. De nya arbetssätten och behandlingsmetoderna gjorde det möjligt att behandla patienterna på ett helt nytt och effektivare sätt. Verksamheten stängde slutenvårdsavdelningen och satsade enbart på öppenvård. Arbetet skedde fortsatt i team och alltid med patienten i fokus.

Arbetet fortsätter idag med samma entusiasm och både Ido och Jan ser på verksamhetens framtid med tillförsikt. – Utvecklingsarbetet fortsätter och efter oss finns många som kommer att driva verksamheten framåt och fortsätta göra det ännu bättre för våra patienter, avslutar Ido.

Kontakt
För mer information vänligen kontakta
Jan Theander, överläkare RoDEoN, tele 0705-64 56 81
Ido Leden, läkare och timanställd senior RoDEoN, tele 044-120123, 0708-416892

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material