Gå direkt till innehåll
Revisionsberättelsen visar hur Region Skånes verksamheter har bedrivits

Pressmeddelande -

Revisionsberättelsen visar hur Region Skånes verksamheter har bedrivits

Revisionsberättelsen är det dokument som revisorerna presenterar när de har avslutat sin granskning av året som gått. Nu är revisionsberättelsen för 2023 klar.

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för hur de bedömer att regionstyrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheterna. Som medborgare har du rätt att veta hur Region Skånes verksamhet hanteras och hur de förtroendevalda har utfört sitt uppdrag.

Ansvarsfrihet
Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om de anser att regionstyrelsen, respektive nämnd samt dess enskilda förtroendevalda ska få ansvarsfrihet. Om revisorerna inte rekommenderar att fullmäktige beviljar styrelsens och nämndernas ledamöter ansvarsfrihet så är detta den allvarligaste graden av kritik som revisorerna kan rikta.

I årets revisionsberättelse kritiserar revisorerna bland annat hur Region Skåne lever upp till det långsiktiga resultatmålet och de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige satt upp. Trots kritiken så tillstyrker revisorerna att regionstyrelsen, respektive nämnd och respektive sjukhusstyrelse samt dess enskilda förtroendevalda får ansvarsfrihet för det gångna året.

Revisionsberättelse för 2023

Kontakt:

Peter J Olsson, Region Skånes revisorers ordförande, 044-309 30 20 eller peter.j.olsson@skane.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden