Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så mår Skånes yngsta invånare - unik folkhälsorapport både överraskar och oroar

Fyraåringar med magont i familjer med pressad ekonomi. Trångboddhet. Fler barn lever i hem där det förekommer våld än vad som hittills varit känt. Samtidigt mår de allra flesta små barn i Skåne mycket bra och andelen föräldrar som läser för sina barn, borstar deras tänder och enbart serverar mjölk och vatten till maten är siffror som överraskar positivt.

Idag presenterar Region Skåne Folkhälsorapporten ”Barn och Föräldrar i Skåne 2014”. Rapporten bygger på en enkätundersökning i vilken 15 000 familjer med barn i åldern åtta månader respektive fyra år deltagit. Resultaten från undersökningen spänner över alla aspekter av små barns hälsa och levnadsvillkor. Tack vare det omfattande kunskapsunderlaget kan kopplingar mellan hälsa och levnadsförhållanden synliggöras på delvis nya sätt.

- Vi ser här att andelen fyraåringar som bevittnar våld i sitt hem ligger på uppemot tre procent, alltså tre barn av hundra. Det är en oroväckande hög siffra! Mycket högre än statistiken från barnhälsovården, där vi upptäcker och orosanmäler tre barn av tusen, berättar Marie Köhler chef för Kunskapscentrum för barnhälsovård på Region Skåne.

En annan koppling som synliggörs i rapporten är den mellan familjens ekonomiska stress och psykosomatiska symptom hos barn. Bland fyraåringarna är magont dubbelt så vanligt hos barn i familjer med dålig ekonomi än hos fyraåringar i familjer som lever utan ekonomisk stress.

- Detta ger oss en bred kunskap om barns livsvillkor och möjlighet att se barns hälsa i ett mycket större sammanhang. Det blir därmed en ovärderlig hjälp och effektivt verktyg i arbetet för en jämlik hälsa i Skåne, säger Elisabeth Bengtsson, Folkhälsochef, Region Skåne.

Sammantaget visar rapporten att de allra flesta små barn i Skåne mår bra eller mycket bra. Nio av tio har ammats, knappt sju procent av fyraåringarna har haft hål i tänderna och en överväldigande majoritet av föräldrarna läser regelbundet för sina barn.


- Undersökningen är ett enormt arbete som visar att även om de flesta barnen mår bra så finns det flera bekymmer. Att var fjärde förälder upplever ett svagt emotionellt stöd från sin omgivning är ett oroväckande exempel som visar på att det samlade stödet till föräldrarna behöver förbättras utifrån undersökningens resultat, säger Birgitta Södertun (kd), ordförande i folkhälsoberedningen, Region Skåne.

Rapporten är den tredje i en serie folkhälsorapporter om befolkningens hälsa i Skåne. Resultat från samtliga undersökningar från Region Skåne kan redovisas för hela regionen men också på kommunal nivå. På nationell nivå samlas sedan många år tillbaka in data rörande de minsta barnens hälsa. Uppgifterna gäller amning, passiv rökning, och vaccinationer. Region Skåne har valt att gå längre och utöver den nationella insamlingen lägga till regionala mått rörande barnets hälsa och hälsovårdens erbjudanden. Till detta arbete läggs nu ett antal stora folkhälsoenkätundersökningar som även tar sikte på socioekonomiska förhållanden och livsvillkor i stort.

Hämta Folkhälsorapport Barn och Föräldrar i Skåne 2014

För mer information kontakta:

Birgitta Södertun (kd), ordförande i folkhälsoberedningen, Region Skåne

Telefon: 044-309 33 53

Elisabeth Bengtsson, Folkhälsochef, Region Skåne

Telefon: 040-675 30 68

Marie Köhler, enhetschef Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne

Telefon: 040 – 623 94 43


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden