Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så slår (s)kattehöjning mot sjuksköterskorna

"Jag kan konstatera att vi har ett intressant läge inför regionfullmäktige nästa vecka. Sällan har väl skillnaderna i strategi varit så tydliga. Vi har nog alla samma bild av de problem som finns, men förslagen till lösningar på dessa problem skiljer sig dramatiskt åt.", säger Jerker Swanstein(m)

Inför budgetdebatten i regionfullmäktige utkristalliseras två strategier för hur Region Skåne ska klara de sämre ekonomiska tiderna. Den ena strategin, Femklöverns, bygger på att fortsätta arbetet med förnyelse av vården, effektivisering av resursanvändningen och att i övrigt stärka kontrollen över kostnadsutvecklingen.

Den andra strategin handlar om skattehöjning. Socialdemokraterna flaggar tydligt för just detta inför sitt budgetförslag för 2009. Med anledning av det har Femklövern, som en illustration, räknat på effekterna av skattehöjningar för de skånska sjuksköterskorna:

Vårdförbundet i Skåne kämpade mycket hårt för att få till ett lokalt avtal med löneförhöjningar utöver det centrala avtalet. Med skattehöjningar skulle dessa ansträngningar till stor del vara förgäves. En skånsk sjuksköterska med normal lön skulle förlora runt 1500 kr/år vid 50 öres skattehöjning. En nyutexaminerad sjuksköterska skulle förlora runt 1200 kr/år. För att täcka alla de löften som socialdemokraterna givit i sina budgetförslag 2007, 2008 och inför presentationen av sitt förslag för 2009 skulle man behöva höja skatten med närmare 1 krona, vilket motsvarar 2 miljarder kr i ökat skattetryck för invånarna i Skåne.

Om socialdemokraterna återfaller till skattehöjning som universallösning på alla problem upprepar de gamla misstag. Förra gången skatten höjdes ledde detta till lägre produktivitet, mindre vård för pengarna helt enkelt. Jag hoppas att socialdemokraterna har lärt sig av den läxan", säger Jerker Swanstein(m) i en kommentar

frågor&kommentarer:

Jerker Swanstein(m)
ordförande Regionstyrelsen
tel: 0708-55 55 54

Fredrik Grubb
Informations- och pressansvarig
Femklövern i Region Skåne
tel: 044-309 34 64
sms: 0702-13 34 64
www.femkloverniskane.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden