Gå direkt till innehåll
Samma utrustning för koagulationsanalyser vid alla sjukhus i Skåne

Pressmeddelande -

Samma utrustning för koagulationsanalyser vid alla sjukhus i Skåne

Jämförbara svar ska ge läkaren ett bättre underlag för att ställa diagnos. Det var målet när Region Skåne genomförde den upphandling av nya instrument som nu är avslutad. Tilldelningsbeslut har givits till Siemens Healthcare Diagnostics AB för koagulationsanalyser med tillhörande reagensavtal. Instrumenten kommer att ägas av Labmedicin Skåne och reagensavtalet löper på tre år med möjlighet till förlängning.

Patientprovet ska behandlas lika oavsett vid vilket laboratorium analysen sker
Detta sker i två steg:

  • Installation av enhetlig utrustning med gemensamma referensområden och fullt jämförbara analyssvar.
  • Införande av arbetssätt och kvalitetssäkringsrutiner för förbättrade beslutsunderlag i sjukvårdsprocessen. Därmed ökar patientsäkerhet då alla analyssvar tolkas likvärdigt.

Maria Berggren Söderlund, som är verksamhetschef för Klinisk kemi kommenterar:

”Upphandlingen har stor betydelse för oss eftersom vi kan erbjuda patienter i Skåne helt jämförbara analyssvar. De nya instrumenten kommer att förbättra servicen åt beställare och för patienten förstärks den fria rörligheten vad gäller analyser inom koagulationsområdet. Detta är ett steg i vårt arbete med att erbjuda bättre och patientsäkrare diagnostik i Skåne.”

 

Presskontakt:
Maria Berggren Söderlund
Verksamhetschef
Klinisk kemi, Labmedicin Skåne
046-175994, mobil 046-176030
maria.berggrensoderlund@skane.se

-------------------------------------------------- 


Elisabet Sjöberg Wester
Kommunikationschef
Labmedicin Skåne
www.skane.se/labmedicin
046-17 60 10, 0768-89 06 64

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne består av åtta verksamhetsområden: Arbets -och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (Blodcentralen Skåne), Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien. Labmedicin Skåne har laboratorier  vid alla sjukhus i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material