Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skåne bäst i landet på läkarintyg

Region Skåne är det landsting som har högst andel godkända läkarintyg för sjukskrivning i Försäkringskassans årliga granskning. Ökat samarbete och utbildning för vårdpersonal har lett till en kraftig förbättring från året innan.

Försäkringskassan har granskat ett urval av läkarintygen från december 2012 och januari 2013 för att se hur stor andel som innehåller alla uppgifter som behövs för att de ska kunna godkännas. Med 67,7 % intyg av god kvalitet placerar sig Skåne på första plats, betydligt högre än det nationella snittet på 54,8 %. Skåne är också det landsting som ökar sin andel godkända intyg mest, från förra årets 56,8 %. I riket som helhet ses ingen kvalitetshöjning.

– Vi har gjort en omfattande satsning på utbildning för att höja kvaliteten på intygen i Region Skåne. Det är mycket glädjande att det nu ger resultat, säger Ulf Hallgårde, Region Skånes projektledare för Förbättrad sjukskrivningsprocess.

Fokus på individen

En anledning till förbättringen är ett ökat samarbete med Försäkringskassan. En annan framgångsfaktor är satsningen på särskilda sjukskrivnings­sakkunniga läkare och rehabkoordinatörer. De fungerar som ett stöd till den övriga vårdpersonalen och ser till att sjukskrivningen blir individuellt anpassad.

– Vårt fokus är att all sjukskrivning ska vara rätt, lagom och säker utifrån den enskildes perspektiv. Patienten ska få den utredning, behandling och rehabilitering som behövs samtidigt som Försäkringskassans regler blir uppfyllda, säger Ulf Hallgårde.

Försäkringskassans uppföljning av läkarintygen ligger till grund för utbetalning av 200 miljoner kronor av den statliga sjukskrivningsmiljarden. Region Skånes del av pengarna blir i år 60 miljoner. Det är mest i landet, både räknat per invånare och totalt sett.

– Region Skånes har satsat stort på att höja kvaliteten i sjukskrivningsprocessens alla delar. Det tjänar både individen och samhället på, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

För mer information

Ulf Hallgårde, projektledare sjukskrivningsprocessen, telefon 040-675 31 39

Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0705-08 32 33

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad