Gå direkt till innehåll
Skånes kommuner, anta utmaningen till 100 procent!

Pressmeddelande -

Skånes kommuner, anta utmaningen till 100 procent!

Klimatsituationen i världen är allvarlig, vi ser att Skåne har goda förutsättningar att agera lokalt och regionalt för att bidra till ett bättre klimat i Skåne och i världen. Därför skapades utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Kommunerna är viktiga aktörer för att vi ska lyckas med vårt mål: Ett fossilbränslefritt Skåne 2020.

Fram tills idag har omkring 70 organisationer, företag och privatpersoner antagit utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Hittills är det 8 kommuner som har antagit utmaningen för ett fossilbränslefritt Skåne; Hässleholm, Lund, Lomma, Östra Göinge, Kristianstad, Eslöv, Helsingborg och Kävlinge.

Skåne är framgångsrikt på klimatområdet, och har bland annat utsetts till pilotlän för grön utveckling och vi är alla, oavsett organisationer, företag eller privatpersoner, viktiga för att begränsa människans klimatpåverkan. Med utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 vill vi visa att det går att bli fossilbränslefri.

Utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 innebär att arbeta aktivt  

De kommuner som antar utmaningen åtar sig att arbeta aktivt för att år 2020 vara 100 % fria från fossila bränslen när det gäller energianvändning i byggnader, el och transportbränslen.

  • Ingen fossil energianvändning i byggnader, vilket innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna kommunen äger eller hyr.
  • Inget fossilt bränsle i transporter, vilket innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller köpta transporttjänster.
  • Ingen användning av fossil el, vilket innebär att kommunen inte använder fossil el i den egna verksamheten och att kommunen köper miljömärkt el av någon sort.

Om kommunen inte når ända fram till 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 finns en sista möjlighet att klimatkompensera för resten.

För aktuell lista med anslutna se Klimatsamverkan skånes hemsida.

Bakgrund 100 % fossilbränslefritt 2020

Utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 skapades i november 2009 i samband med att den regionala Klimatberedningens arbete antogs. Beredningen, som leddes av Region Skåne, och där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län och många andra var delaktiga, visade på allvaret i situationen globalt men också möjligheten som ligger i att agera lokalt.

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Ett effektivt skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. Genom att minska människans påverkan på klimatet kan vi minska klimatets påverkan på människor och miljö.

 För mer information kontakta

Anders Åkesson
Region Skåne
044-309 32 86
Anders.Akesson@skane.se

Pia Almström
Kommunförbundet
046-739 111
Pia.Almstrom@Kavlinge.se

Göran Enander
Länsstyrelsen i Skåne län
040/044-25 20 04
Goran.Enander@lansstyrelsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material