Gå direkt till innehåll
Skolmåltiden i fokus i nytt nätverk

Pressmeddelande -

Skolmåltiden i fokus i nytt nätverk

Den 19 mars kommer Eva Sundberg från Livsmedelsverket och Annika Unt Widell, projektledare för Skolmatens Vänner, till Skåne för att diskutera och inspirera skånsk skolmåltid. Anledningen är den inspirationsdag som det nystartade nätverket Skånsk Skolmatsakademi bjuder in till.

Skånsk Skolmatsakademi är ett kunskapsnätverk initierat av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Nätverket drivs tillsammans med skånska kommuner och stadsdelar där medlemmarna själva sätter agendan.

Skånsk Skolmatsakademi genomförs inom ramen för den regionala folkhälsostrategin 2010-2013, där satsningar riktade till barn och unga är prioriterade och hälsofrämjande skolutveckling är en betonad process.

Skolmåltidens roll och betydelse
I september 2011 startade arbetet att skapa ett nätverk i Skåne med fokus på skolmåltiden. Syftet med nätverket är att öka jämlikheten i hälsa genom att stödja goda matvanor som en rättighet för alla barn och unga, samt att öka kunskapen om matens påverkan på miljö och hälsa. Nätverket arbetar även för att synliggöra skolmåltidens roll som pedagogiskt verktyg och medel genom att verka för en positiv attityd till skolmåltiden

Alla kommuner och stadsdelar i Skåne har blivit tillfrågade att medverka i nätverket. Vid den senaste träffen var 22 kommuner representerade. Träffarna ger deltagarna tillfälle att utbyta erfarenheter och ta del av intressanta projekt som pågår runt om i Skåne.

– Det är viktigt att grundlägga bra matvanor tidigt och här spelar skolmaten en stor pedagogisk roll. För oss handlar det ytterst om att bromsa den ökade fetman som påverkar människors livskvalitet negativt, men som också belastar den skånska vården. Skånsk Skolmatsakademi är ett sätt att inspirera kommunerna och vi hoppas att fler vill ta del av kunskapen i nätverket, säger Birgitta Södertun, regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen.

Inspiration på agendan
Den 19 mars 2012 genomför nätverket en för medlemmar kostnadsfri inspirationsdag med fokus på skolmåltiden. Deltagarna får under dagen en chans att höra allt från satsningar i Skåne till hur svensk skolmat går på export till andra länder. Inspirationsdagen äger rum i Skånehuset i Kristianstad.

Två av dagens föreläsare är Eva Sundberg, projektledare för Nationellt centrum för offentliga måltider på Livsmedelsverket och Annika Unt Widell, projektledare för Skolmatens Vänner. De blev i januari utsedda till Sveriges fjärde respektive femte mäktigaste person i mat-Sverige 2012 av tidningen Restaurangvärlden.

Hans Knutsson från Skånes Livsmedelsakademi kommer under förmiddagen att berätta om projektet Måltidsglädje som även de har skolmåltiden i fokus. Under eftermiddagen kommer processledare Linda Biltmark även att lansera nätverkets nystartade webbplats. Genom webbplatsen kommer fler goda exempel, tips och idéer att kunna spridas i Skåne.

Mer information
Linda Biltmark, processledare Skånsk Skolmatsakademi,
044-309 30 83, linda.biltmark@skane.se

Birgitta Södertun, regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen, 044- 309 33 53, birgitta.sodertun@skane.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material