Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Smarta bytespunkter viktigt steg i Skånes utveckling

I Skåne görs 140 miljoner resor per år eller omkring 470 000 resor per vardagsdygn med kollektivtrafiken. Bytespunkternas funktion ökar alltmer i betydelse för regionens utveckling. 

Många resor i regionen medför minst ett byte av trafikslag. Det kan vara byten mellan, cykel, buss, tåg eller bil. Antar vi att varje byte tar 5 minuter motsvarar det 60 000 timmar per dygn eller 25 miljoner timmar per år för Skånes resenärer. Sam­hälls­ekonomiskt beräknas ett års resor ha ett värde på inte mindre än 3 miljarder kronor.

Två rapporter på temat attraktiva bytespunkter för en attraktiv kollektivtrafik, bättre tillgänglighet och ökat resande är just färdigställda. Det är Region Skånes och Skånetrafikens ”Bytespunkten som mötesplats i Skåne” och rapporten ”Så gör vi attraktiva bytespunkter bättre”, finansierad av VINNOVA.

Båda rapporterna visar på vikten av funktionellt smarta bytespunkter och ger konkreta lösningar på hur bytespunkter kan utformas och förbättras, vilket främjar utvecklingen i regionen.

-         Bytespunkten fungerar både som en generator för stadsutvecklingen i närområdet, som en mötesplats för människor och som nav i det regionala samhället. Målet är att skapa attraktiva städer och där är bytespunkten en viktig plats i staden och i regionen, säger projektledare Therese Andersson, Region Skåne.

För Skåne som flerkärnig region är visionen att invånarna lätt skall kunna resa kollektivt mellan bostad och arbete samt på fritiden.

-         Rapporten ”Så gör vi attraktiva bytespunkter bättre” ger flera exempel från både Sverige och utomlands på att det finns stora möjligheter att utveckla ett modernt och attraktivt kollektivtrafiksystem som medger smidiga byten mellan olika trafikslag menar författarna Bjerkemo Konsult och Serder& Serder.

Rapporterna presenteras på ett seminarium om bytespunkter den10 juni på Chokladfabriken i Malmö kl. 10-16. Dagen inleds av Pontus Lindberg (M) ordf. Regionala Tillväxtnämnden och Mats Persson (FP) ordf. i Kollektivtrafiknämnden. Seminariet är ett samarrangemang mellan HMSkåne/EU-projektet Tillhåll 1, Projektet Strukturbild för Skåne, Öresund som cykelregion, Trafikverket och Skånetrafiken.

Dagens program och seminarium finns på http://www.hmskane.se/doc/inbjudan_110610.pdf

För mer information: Marie Larsson Projektsamordnare, Hållbar Mobilitet SkåneTel: 040-675 32 37.  Sofia Bennet, Kommunikatör Region Skåne 040-675 32 05 och Therese Andersson, Projektledare Strukturbild för Skåne Tel: 040-675 32 44

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material