Gå direkt till innehåll
”Solkarta” ska identifiera tak lämpliga för solceller

Pressmeddelande -

”Solkarta” ska identifiera tak lämpliga för solceller

Senast 2020 ska Region Skåne vara 100% fossilbränslefritt. Som en del i att stödja detta mål gör nu Regionservice en inventering av Region Skånes tak som kartlägger vilka tak som är lämpade för solceller. 

Beslutet om en inventering av lämpliga takytor togs i Region Skånes Fastighets- och servicenämnd på onsdagen.

– Region Skåne vill fortsätta att göra långsiktiga klimatinvesteringar för en hållbar framtid. Nämnden tog beslut om en inventering av alla byggnader som ägs av Region Skåne för att se vilka tak som är lämpliga för installation av solceller. Kartläggningen ska ligga till grund för fortsatta investeringar i solcellsanläggningar, säger Fastighets- och servicenämndens ordförande Monika Ekström.

Solkartläggning av Lund redan gjord
Som utgångspunkt för den beslutade inventeringen används en kartläggning som gjorts av alla tak i Lunds kommun, där även Skånes universitetssjukhus finns med. Denna genomgång har gjorts med hjälp av ett stort antal satellitbilder som visar takens orientering i förhållande till solen. Sammantaget bildar det en ”Solkarta”.

För att ett tak ska vara aktuellt för att byggas på med solceller måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Som exempel kan sägas att den beräknade takytan lämplig för solceller på sjukhusområdet i Lund uppgår till 2603 kvm eller nästan en halv fotbollsplan.

Med Lunds sjukhusområde som start påbörjas nu en inventering av taken på övriga sjukhusområden i Skåne, med undantag för Ängelholms sjukhusområde. En fullständig plan för arbetet väntas klar i maj 2014.

(Solkartan är framtagen i samarbete mellan Solar Region Skåne, Kraftringen (tidigare Lunds Energi), Lunds Tekniska Högskola och Lunds kommun.)

Kontakt:
Monika Ekström, (MP) regionråd och ordförande i Fastighets- och servicenämnden.
Telefon: 044-309 31 21

David Nilsson, energistrateg i Regionservice
Telefon: 0768-87 04 59


Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977