Skip to main content

Största folkhälsoundersökningen någonsin!

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2019 07:00 CEST

Hösten 2019 genomför Region Skåne den största folkhälsoundersökningen någonsin. 107 000 personer i åldern 18-84 år kommer bjudas in för att delta. Det innebär att var tionde skåning i åldersgruppen får chansen att berätta om sina livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Region Skåne genomför regelbundet stora folkhälsoenkäter. Kunskap om hälsa, levnads- och livsvillkor är ett av de viktigaste planeringsunderlagen för att kunna erbjuda en jämlik och rättvis vård, prioritera resurser till hälsofrämjande insatser och arbeta med utvecklingen av Skåne i stort. Svaren ger även möjlighet att se trender över tid och på så sätt möta framtida behov.

- Folkhälsoenkäten är ett av Region Skånes viktigaste planeringsunderlag. Vi ser en genomgående trend i Sverige där antalet medverkande i undersökningar ständigt minskar. I höst kommer vi genomföra en kommunikationskampanj där vi hoppas påverka så många som möjligt av de slumpmässigt utvalda deltagarna att ta sig tid att svara. Alla svar är viktiga och Folkhälsoenkäten är en prioriterad fråga, säger Region Skånes analyschef Anna Bjärenlöv.

Folkhälsoenkäten har skickats ut vid fyra tidigare tillfällen, år 2000, 2004, 2008 och 2012. Förutom Region Skåne kommer kommuner, företag, lärosäten och föreningslivet som på olika sätt arbetar för ett friskare Skåne få nytta av underlaget.

- Genom folkhälsoenkäten bidrar vi till arbetet för en bättre hälsa för fler. Vi får vi information om skåningarnas levnadsvanor och livsvillkor som blir en viktig del i vårt arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdomar, till exempel kroniska sjukdomar som orsakar mycket lidande för individen och stora kostnader för samhället, säger Anna Jähnke (M,) ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Resultatet från Folkhälsoenkäten 2019 kommer presenteras våren 2020.

För mer information, kontakta:

Anna Jähnke(M), ordförande regionala utvecklingsnämnden,

anna.jahnke@skane.se

0732-31 12 93

Anna Bjärenlöv, enhetschef för samhällsanalys på avdelningen Regional utveckling

Anna.Bjarenlov@skane.se

040-675 32 57

Region Skåne presstjänst

pressjour@skane.se

044-3093977