Gå direkt till innehåll
Svensk demensutbildning på persiska toppar Google

Pressmeddelande -

Svensk demensutbildning på persiska toppar Google

En webbaserad utbildning på persiska kring demenssjukdomar har på kort tid blivit så populär att den tillhör de mest sökta sidorna. Syftet med sidan, som vänder sig både till vårdpersonal och anhöriga, är att förbättra vården av utlandsfödda personer med demens.

– Vi vet att begreppet demens inte är så känt i många kulturer, säger sjuksköterskan Rozita Torkpoor vid Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus.

Andelen äldre med utlandsbakgrund ökar i Sverige. Det får till följd att antalet utlandsfödda personer som insjuknar i en demenssjukdom blir allt fler. Rozita Torkpoor har funnit att kunskapen om demenssjukdomar inom vissa kulturer är bristfällig. Det gäller bland annat personer med iransk bakgrund, en grupp hon själv tillhör.

– Det man känner till är Alzheimers sjukdom, att det är hjärnan som drabbas och att patienten kan drabbas av personlighetsförändringar, säger hon.

Men andra aspekter kring demens är ofta okända. Många betraktat glömska som en del av det normala åldrandet även i de fall då det handlar om en sjukdom.

Rozita Torkpoor har hämtat material till sidan från nätbaserade utbildningar på svenska som hon har översatt till persiska. Hon beskriver exempelvis symtom på olika typer av demens och ger också praktiska råd om hur en dement bör bemötas i olika situationer.

– Jag har skapat en interaktiv utbildning som bland annat innehåller frågor kring demens som deltagaren får besvara, säger hon

En viktig målgrupp är patienternas anhöriga. Erfarenheter från stadsdelen Rosengård i Malmö visar att när det gäller utlandsfödda äldre tar anhöriga ofta ett mycket stort ansvar när de drabbas av sjukdom.

– Många vill ta hand om sina äldre själva och de söker vård sent i sjukdomen. Ett av utbildningens mål är att få dem att söka hjälp i ett tidigare skede, säger Rozita Torkpoor.

Fakta:

* Länken:http://stream.skane.se/sus/usil/utbnbl/Demens_persiska/Webbpublicering/story.html

* Utbildningssidan heter ”Demens för alla – persiska” och det tar cirka 90 minuter att gå genom utbildningens alla delar. Den kan laddas ned i en mobil med en QR-kod.

* Farsi tillhör de stora världsspråken och pratas av drygt 120 000 personer i Sverige.

* Projektet är en del av verksamheten vid Migrationsskolan som är samarbetsprojekt där bland annat Kunskapscentrum Demenssjukdomar, Nationellt Videnscenter for demens och Skånes Universitetssjukhus deltar.

* Projektet medfinansieras av EU via Interreg.

* Nästa steg i projektet är att översätta sidan till svenska, bosniska och polska.

* För mer information kontakta Rozita Torkpoor via mail rozita.torkpoor@skane.se eller via telefon 0766/48 63 83.

Text: Set Mattsson


Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad