Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

”Sydsvenska prioriteringar” är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades förra året.

Just nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför perioden 2018-2029. Trafikverket arbetar fram en ny nationell plan för transportsystemet utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen, och Sverigeförhandlingen gällande höghastighetsjärnväg och storstadssatsningar pågår för fullt.

- Infrastrukturen är ett område som kräver stora resurser, samförstånd och lång framförhållning. Det är därför glädjande att vi i Sydsverige är eniga om våra prioriteringar, säger Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Det viktigaste framöver för Sydsverige är att förbättra den interregionala tillgängligheten, att knyta ihop Sydsverige samt att skapa konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. För att kunna göra detta krävs ett antal insatser, samtliga listas här.

I ”Sydsvenska prioriteringar” lyfts det akuta behovet av två nya spår Lund-Hässleholm för att öka kapaciteten och möjliggöra höghastighetståg samt snabba regionaltåg. Etappen har idag en av de största kapacitetsbristerna i landets järnvägsnät och är avgörande för att tågtrafiken i södra Sverige och även nationellt ska fungera. En annan brännande insats som nämns är behovet av dubbelspår på hela Västkustbanan, vilket tidigare beslutats av riksdagen. Banan räknas som en av landets viktigaste järnvägsförbindelser.

- De prioriterade insatserna syftar till att stärka utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige, och bidrar till ett klimatsmart transportsystem. De medverkar till en välfungerande helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand, säger Mikael Stamming, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Hela dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar” finns att läsa på skane.se/infrastruktur.

För mer information kontakta:

Henrik Fritzon (S), styrelseordförande Regionsamverkan Sydsverige, regionstyrelsens ordförande Region Skåne Nås genom Malin Tykesson, presschef
Tel: 0725-99 76 04

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad