Gå direkt till innehåll
Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts
Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad, MuralCentralen i Malmö och ShareMusic & Performing Arts är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021. Foto: Sarah Granholm, Peter Wiren och ShareMusic & Performing Arts

Pressmeddelande -

Tre verksamheter är nominerade till Region Skånes kulturpalett 2021

Hur kan man jobba med delaktighet och medskapande när all verksamhet ställs in på grund av en pandemi? Det vet tre skånska kulturverksamheter som ställde om och som nominerats till årets Kulturpalett.

Region Skånes Kulturpalett är ett verksamhetspris som för 2021 har fokus på delaktighet och medskapande, ett av fem utvecklingsområden i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024. Prissumman är 100 000 kronor. Vilken verksamhet som får priset offentliggörs på Rantafej den 24 november.

Totalt 25 kulturverksamheter har nominerats till årets Kulturpalett. Region Skånes kulturnämnd har efter en urvalsprocess valt ut tre av dessa verksamheter, som på ett förtjänstfullt sätt har fortsatt att interagera med sin publik, medlemmar, samarbetspartners eller invånare.

Att möta och involvera den hemmasittande publiken har varit en av pandemins största utmaningar. Under denna period har kulturlivet upptäckt och utvecklat nya metoder för att nå sin målgrupp. Med Kulturpaletten vill Region Skåne uppmärksamma de verksamheter som på ett kreativt sätt har fortsatt sitt arbete gentemot olika grupper i samhället under pandemin.

Nominerande till Kulturpaletten 2021:

 • Gamlegårdens bibliotek i Kristianstad. Åtgärder för att skapa en tryggare miljö på området Gamlegården i Kristianstad har pågått i flera år. Gamlegårdens bibliotek är en av de samhällsinstanser där insatser gjorts och nya planeras – bland annat After School med kulturaktiviteter och eftermiddagar där biblioteket enbart är barnens. Efter att stadsdelen nyligen hamnade i centrum för diskussion om skjutningar i utsatta områden är det förebyggande arbetet extra viktigt. After school har utvecklat biblioteket som mötesplats
 • MuralCentralen i Malmö. Den ideella föreningen MuralCentralen i Malmö består av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg. Huvudsakligen driver de kollektiva konstprojekt – med samarbete och delaktighet som en tydlig linje. De gör även workshops och föreläsningar på skolor och skapar offentliga konstverk, både var och en för sig och ihop. Kollektiva konstprojekt som skapar lösningar
 • ShareMusic & Performing Arts. ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, centret är organiserat som en ideell förening och har funnits i Sverige i snart 20 år. Grunden i arbetet är de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde, framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur ser man till att alla kan delta på lika villkor?

Fakta/Kulturpaletten

Region Skånes Kulturpalett är från och med 2021 ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur samt Digital utveckling. Kulturpaletten ska varje år att ha fokus på ett av utvecklingsområdena i kulturplanen och 2021 lyfts utvecklingsområdet Delaktighet och medskapande.

För mer information

Annelien van der Tang-Eliasson, utvecklare bibliotek: 040-675 37 40,  Annelien.VanDerTang-Eliasson@skane.se

  Ämnen

  Presskontakt

  Presstjänsten

  Presstjänsten

  Presskontakt 044-3093977

  Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

  Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

  Region Skåne
  Västra Storgatan 12
  29189 Kristianstad