Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UMAS akut öppnad

Vårdförbundets strejk vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö upphörde lördagen den 10 maj klockan 8.00. Då öppnade sjukhuset sin stängda Akutklinik. Redan före klockan 8.00 fanns det några patienter som stod i kö utanför akutmottagningen. Under den första timmen sökte totalt ett tiotal patienter vård via Akutkliniken. Patientgrupperna var blandade även om andelen äldre med hjärt- och andningsproblem övervägde. Normalt har UMAS Akutklinik drygt 200 patientbesök under ett dygn. Transporter Samtidigt startade transporterna av malmöpatienter från andra sjukhus till UMAS. Sjukhusets strejkstängda avdelningar öppnade också klockan 8.00 KAMBER, Region Skånes Katastrof- och ambulansorganisation som svarar för dessa transporter beräknade att ett drygt 100-tal patienter var aktuella för överföring under lördagen. Flera sjukhus Patienterna kommer från Helsingborg, Landskrona, Ystad och Universitetssjukhusets i Lund. Det senare svarar för absoluta merparten. När sjukhuset öppnade igen fanns det cirka 500 tillgängliga vårdplatser. Normalt läggs det in upp mot 70 patienter ett vanligt dygn på UMAS: Inställda besök Patienter som blivit kallade till operationer, mottagningsbesök eller behandling ska utgå från att de ska komma till sjukhuset om inget meddelats dem. Sjukvården kontaktar patienten om tiden ställs in. 1177 Patienter som behöver råd om sin sjukdom eller var de ska vända sig uppmanas kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Vid akuta livshotande tillstånd gäller alltid 112. Kontaktperson Hans-Göran Boklund Pressansvarig Tel 040 33 33 01

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden