Gå direkt till innehåll
Unga kvinnor fick oprövad injektionsbehandling mot vestibulit

Pressmeddelande -

Unga kvinnor fick oprövad injektionsbehandling mot vestibulit

En läkare vid ungdomsmottagningen i Skåne har behandlat unga kvinnor som lider av vestibulit med kortisoninjektioner. Region Skåne har anmält läkaren till IVO, inspektionen för vård och omsorg. Läkaren är tagen ur tjänst i väntan på vad utredningarna visar.

– Vi ser mycket allvarligt på det här – av flera skäl. Även om vi inte har några indikationer på att injektionerna i sig skulle vara skadliga har de utgjort ett ingrepp i ett känsligt område. Det har också inneburit att flickorna inte har fått behandling i specialistvården, dit de skulle ha remitterats, säger Jan Bleckert, chefläkare i primärvården, Region Skåne.

Har tjänstgjort på flera orter

Läkaren, som är specialist i allmänmedicin, är anställd inom Primärvården i Region Skåne och har tjänstgjort vid ungdomsmottagningen på ett flertal skånska orter. Där har han behandlat unga kvinnor och tonårsflickor som sökt vård för vestibulit och samlagssmärtor med kortisoninjektioner, en behandling som inte är vedertagen och inte används i medicinsk praxis i Sverige.  Det finns inte någon publicerad forskning som visar att behandlingen är effektiv.

När det inträffade kom till verksamhetsansvarigas kännedom inledde primärvården i Region Skåne omgående en utredning. Via journalgranskning har man hittills identifierat drygt 50 patienter som har fått behandlingen under perioden 2020 till maj 2021. Utredningsarbete pågår och det kan i nuläget inte uteslutas att det rör sig om fler.

Kontaktar de som behandlats

Region Skåne börjar nu med att kontakta de kvinnor där det är känt att de behandlats med kortisoninjektioner mot vestibulit.

– Vi vill veta hur de här kvinnorna och flickorna mår idag, hur de själva upplevt behandlingen och om de behöver eller önskar en ny gynekologisk undersökning och medicinsk bedömning, säger Jan Bleckert.

Utöver det uppsökande arbete som Region Skåne inlett finns även möjlighet för kvinnor som är eller blir oroade att kontakta primärvården med frågor. En särskild telefonlinje har öppnats för berörda.

– Det är viktigt att varken de som är direkt berörda eller andra känner minsta tvekan inför att söka sig till ungdomsmottagningarna eller Region Skånes övriga verksamhet. Alla medarbetare ska följa de regler och riktlinjer som gäller för medicinsk vård- och behandling, säger Jan Bleckert.

Oberoende och parallellt med anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, genomför Region Skånes en egen utredning av omständigheterna kring det inträffade.


Fakta

De kvinnor och tonårsflickor som fått behandling mot vestibulit med kortisoninjektioner och har frågor kan höra av sig till Region Skåne på 046-2752929. Telefonen är öppen klockan 8-15, måndag-fredag fram till och med den 6 augusti

Varför är Region Skåne angelägen om att få kontakt?
Kortisoninjektioner används mycket i sjukvården och Region Skåne misstänker inte att de som behandlats med injektioner mot vestibulit tagit skada men vill får klarhet i patienternas upplevelse och erbjuda en ny gynekologisk undersökning och medicinsk bedömning för de som önskar.

För mer information:

Jan Bleckert, chefläkare primärvården i Region Skåne:
0721-99 83 06

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad