Gå direkt till innehåll
Luiza Basha och Jincy K Jiji, har båda en sjuksköterskeutbildning med sig från hemlandet. Bild: Bengt Flemark, Region Skåne
Luiza Basha och Jincy K Jiji, har båda en sjuksköterskeutbildning med sig från hemlandet. Bild: Bengt Flemark, Region Skåne

Pressmeddelande -

Utländska sjuksköterskor tränar för svensk legitimation

Sexton sjuksköterskor har den här terminen pluggat extra för att förbereda sig för Socialstyrelsens kunskapsprov. Alla har de en högskoleutbildning från hemlandet med sig. Målet är en svensk sjuksköterskelegitimation.

Just denna dag är det praktiska övningar i klinisk miljö som står på schemat för de sexton personer som ingår i utbildningen. Det är International office som ansvarar för satsningen. International office är en del av Region Skåne och har i uppdrag att underlätta för hälso- och sjukvården vid rekrytering och introduktion av medarbetare med vårdlegitimation från ett annat land. Man håller till på Practicum på Sus, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Arbetar redan i vården
– Det har varit väldigt lärorikt och informativt, säger Luiza Basha.
Hon kommer från Kosovo och har läst sjuksköterskeutbildningen där. I Region Skåne jobbar hon som timanställd på hematologen vid Skånes universitetssjukhus.
– Jag får se en bit av hur svensk sjukvård fungerar. Den största skillnaden är sjukhusutrustningen som är mer modern och effektiv i Sverige, säger Luiza Basha.
Även Jincy K Jiji, som kom till Sverige från Indien för några år sedan, ser skillnader mellan den svenska sjukvården och hemlandets.
– Här jobbar man ihop med kommunen och andra aktörer. I Indien är det mer familjen som tar hand om patienten, säger hon.
Hon arbetar som assisterande sjuksköterska på onkologen på Sus. Där har hon bland annat hand om avdelningens ankomstsamtal.
– Den svenska arbetsmiljön är trevlig, det är en lärande miljö och vi har mycket kunskapsutbyte på avdelningen, säger Jincy K Jiji.

Positiva effekter
Ida Berhin är sjuksköterska och koordinator på International office och ansvarig för flera av legitimationsyrkena. Hon berättar att chefer ofta ser medarbetare som har utbildats i ett annat land som något väldigt positivt, eftersom de förutom språkkunskaper även tillför ett annat perspektiv på vården. Detta sätter igång nyfikenhet och lärandeprocesser även hos de andra medarbetarna.
– Man har aktivt valt det, för att man ser att det tillför något positivt till avdelningen, säger Ida Berhin.

Tillskott till skånska vården
På grund av pandemin är det lång väntan till att få göra Socialstyrelsens praktiska kunskapsprov. Luiza Basha och Jincy K Jiji tror att det kanske kan bli av framåt jul. Med en svensk sjuksköterskelegitimation i handen kan de sedan arbeta som sjuksköterskor i den skånska vården.
– Kirurgen vill jag testa. Eller en medicinavdelning. Då får man också erfarenhet av lite av varje, säger Luiza Basha.
Jincy K Jiji har arbetat som intensivvårdssjuksköterska i Indien och saknar den miljön.
– Men jag tycker om onkologivården också, säger hon.

Målet i sikte
Båda är väldigt nöjda med upplägget under våren.
– Vi har gått igenom alla områden som kommer på kunskapsprovet, säger Luiza Basha.
De gemensamma diskussionerna sjuksköterskor emellan har också varit mycket värdefulla.
– Vi har fått en bra miljö att studera i, tillsammans, säger Jincy K Jiji.
– Ja, vi har alla samma mål, säger Luiza Basha.

Fakta – utbildning för utländska sjuksköterskor
Under vårterminen har det nystartade International Office genomfört en utbildning för att förbereda sjuksköterskor som är utbildade i länder utanför EU, för Socialstyrelsens kunskapsprov.

  • Sexton sjuksköterskor från bland annat Indien, Kosovo och Filippinerna har varvat föreläsningar och seminarier med praktiska övningar. Målet är att klara de två proven, det teoretiska och det praktiska, för att sedan få svensk sjuksköterskelegitimation.
  • Utbildningen är på 20 procent, så att deltagarna har möjlighet att jobba samtidigt. De flesta arbetar som timanställda inom olika vårdverksamheter i Region Skåne.
  • I januari nästa år är det tänkt att en ny omgång sjuksköterskor ska antas till utbildningen. För att bli antagen ska man vara färdig med svenska som andraspråk, ha en sjuksköterskeutbildning från hemlandet som har godkänts av Socialstyrelsen och vara motiverad att klara Socialstyrelsens teoretiska och praktiska prov.

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad