Gå direkt till innehåll
Viktigt att yngre skåningar kommer till skott

Pressmeddelande -

Viktigt att yngre skåningar kommer till skott

Smittspridningen minskar och över 75 procent av skåningarna har fått första dosen vaccin. Men i de yngre åldersgrupperna är det många som ännu inte har kommit till skott.

Flera tecken pekar nu åt rätt håll. Förutom att många har vaccinerat sig, har smittspridningen gått nedåt under flera veckor.
– Antalet fall har minskat rejält. Den trenden började för några veckor sedan. Nu ser vi en kontinuerlig minskning i andelen positiva, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Trots att restriktionerna släpps nästa vecka, så är inte allt som vanligt. Man ska fortsatt vara uppmärksam på symtom, den som har symtom ska stanna hemma och även den som är vaccinerad ska provta sig vid symtom.

– För den som inte är fullvaccinerad gäller dessutom att man ska hålla avstånd till andra människor. Man ska särskilt tänka på att inte utsätta sköra grupper och äldre för smitta, säger Eva Melander.

Vaccinationsstart för 12-15-åringar i oktober
Under vecka 41 påbörjas vaccinationen av barn i åldrarna 12 till 15 år i skolorna.
– Vaccinationen kommer att genomföras av vårdcentralerna, i nära samarbete med skolorna och Skånes kommuner. Vi inkluderar givetvis även friskolor och särskolor, säger Maria Landgren, vaccinationssamordnare.
Ett intensivt arbete pågår nu för ordna allt praktiskt runt vaccineringen i samverkan mellan vårdcentraler och Skånes omkring 600 skolor.

För att ytterligare påminna om vikten av att vaccinera sig mot covid-19, får alla skåningar mellan 16 och 40 år snart hem ett vykort i brevlådan. Vykortet är också en inbjudan till drop-in-vaccinering på samtliga skånska vårdcentraler som samtliga har öppet för vaccination lördagen den 16 oktober 9-16. Men redan nu går det att boka tid för vaccinering på vårdcentralerna.
– Men man behöver inte vänta till den 16 oktober, det är ju en hel månad dit, boka in dig direkt och vaccinera dig nu! säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Finns där människor finns
Från och med denna vecka tar vårdcentralerna över ansvaret för vaccinationerna. Den som vill boka tid ska alltså vända sig till sin vårdcentral. Dessutom finns flera olika möjligheter att vaccinera sig på olika drop-in-mottagningar runt om i Skåne.
– Vi jobbar fortfarande aktivt med uppsökande verksamhet. Vi har vaccinerat på MFF-match, på förskolor, i moskén. Vi tittar hela tiden på var vi kan vara, var det är många människor, säger Maria Landgren.

Aktuella siffror

Totalt antal vaccinerade med en första dos: 902436

Totalt antal färdigvaccinerade: 835925

Antal nya fall, rullande 7-dagarsmedel: 92

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 163720

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 32

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 7

Siffrorna uppdateras på tisdagar och torsdagar. Ovanstående siffror är från 2021-09-21.

Det genomsnittliga antalet fall de senaste sju dagarna ger en bättre bild över hur många sjukdomsfall som inträffar per dag under en vecka än vad en enskild dagssiffra gör.

Till det totala antalet konstaterade covid-19-fall räknas alla som inrapporterats sedan den 2 mars 2020. Inlagda patienter med covid-19 på vårdavdelning respektive intensivvårdsavdelning (IVA) är en ögonblicksbild från klockan 8 samma dag.

Till det totala antalet avlidna med covid-19 räknas individer som avlidit inom 30 dagar efter att man konstaterats ha covid-19 genom ett virusprov sedan den 18 mars 2020.

Vissa dagar redovisar Region Skåne ett väldigt stort antal nya fall av covid-19. Det betyder oftast inte att ovanligt många fall har tillkommit just det dygnet, utan snarare på en eftersläpning i rapporteringen.
Detta beror på att Folkhälsomyndighetens leverantörer för analyssvar från egenprovtagningen har svårt att hinna med att analysera alla tester – och det medför sedan att siffrorna för enskilda dagar kan bli väldigt höga eller väldigt låga.

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Läs mer:

Minska risken att du och andra får covid-19 (1177)

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Läkemedelsverket

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad