Gå direkt till innehåll
På bilden från vänster är Ylva Narby, specialistpsykolog, Hans Brauer, verksamhetschef och Anna Nyhlén, överläkare – alla verksamma vid NPKT, vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg
På bilden från vänster är Ylva Narby, specialistpsykolog, Hans Brauer, verksamhetschef och Anna Nyhlén, överläkare – alla verksamma vid NPKT, vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg

Pressmeddelande -

Vuxenpsykiatrin prisas för nya arbetssätt och en jämlik vård

Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg har kammat hem priset Diabasen, Region Skånes pris för systematiskt förbättringsarbete inom den offentligt drivna vården. Vinsten består av ett konsthantverk i diabas och 120 000 kronor.

Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg får priset för sitt arbete med neuropsykiatriska konsultteam (NPKT). Genom att kompetensutveckla personal, implementera nya arbetsmodeller och att systematiskt följa upp och utvärdera har verksamheten förändrat tillvaron för både medarbetare och patienter. Bland annat har vårdkvalitén ökat, väntetiderna förkortats, vården blivit mer jämlik och den interna kompetensen höjts.

En stolt pristagare

Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg, tog emot beskedet via en digital prisutdelning tillsammans med några av sina medarbetare:

– Det känns fantastiskt! Vi är oerhört glada och stolta över att vårt långsiktiga förbättringsarbete uppmärksammas såhär, säger Hans Brauer.

Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, var den som delade ut priset:

– Jag vill rikta ett stort grattis till vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg för deras utmärkta insatser som gör en stor skillnad för såväl patienterna som personalen. Med patientens bästa i fokus har verksamheten gjort en stor resa som lett till bättre tillgänglighet, en mer jämlik vård och en förbättrad vårdkvalité. Det är mycket glädjande, säger Gilbert Tribo.

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, ser positivt på satsningen:

– Detta är ett fint exempel på hur vi kan skapa bättre upplevelser för både patienter och medarbetare, säger Lundbom.

Juryns motivering

”Med stort patient- och närståendefokus, väl genomtänkta åtgärder, nya arbetssätt och satsningar på kompetens för att möjliggöra bästa bedömning av patientbehov tidigt i vårdflödet har ett gediget förbättringsarbete genomförts. Arbetet har lett till kortare väntetider och en mer jämlik vård, som gjort det möjligt att kunna möta ett dramatiskt växande behov inom bedömning och behandling. Neuropsykiatriska konsultteamets arbete är ett mycket gott exempel på hur förbättringar riktade mot patienten även ger positiv påverkan på arbetsmiljön”.

Två hederspristagare

I samband med ceremonin delades också två hederspriser på 10 000 kronor vardera ut. De gick till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för deras arbete med en utbildningsmottagning och till Barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabiliteringen och syn-, hörsel- och dövverksamheten för deras arbete med omställning till distansmöten när coronapandemin ställde krav på social distansering.

Fakta om Diabasen

Utmärkelsen Diabasen belönar systematiskt förbättringsarbete utifrån patientfokus, vård av hög medicinsk kvalitet och effektivt användande av tilldelade medel. Priset består av ett konsthantverk i diabas och en prissumma på 120 000 kronor till den vinnande verksamheten. Två hederspris på 10 000 kronor vardera delas också ut.

Mer information

Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg
hans.brauer@skane.se
040-33 34 90

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad