Gå direkt till innehåll
WHO uppmärksammar Region Skånes amningsstrategi

Pressmeddelande -

WHO uppmärksammar Region Skånes amningsstrategi

Region Skånes arbete med att främja amning uppmärksammas nu av Världshälsoorganisationen, WHO. I samband med den internationella amningsveckan den 1-7 augusti publicerar WHO en artikel om arbetet på sin hemsida.

Det senaste året har Kunskapscentrum kvinnohälsa och barnhälsovård arbetat med att ta fram en regional amningsstrategi för Skåne. Syftet är att stärka amningsvården och göra så att fler får möjlighet att amma. För trots att amning har stora hälsofördelar har amningsfrekvensen minskat på senare år.

– Alla som kan och vill amma ska få de bästa möjliga förutsättningarna att göra det, säger Anna Kjellbom, allmänläkare och folkhälsovetare på Kunskapscentrum kvinnohälsa som tillsammans med en kollega arbetar med strategin.

Amningsvården behöver stärkas

Under arbetet har de identifierat flera områden där amningsvården i Skåne behöver stärkas. Det amningsförberedande stödet under graviditeten behöver bli mer tillgängligt och riktlinjer behöver tas fram för att göra vården mer likvärdig. Det behövs även mer kunskap och utbildning till den personal som möter nyblivna föräldrar, liksom riktlinjer som begränsa marknadsföring av bröstmjölksersättning inom vården.

– Vården är ofta helt avgörande, men det är viktigt att förstå att amning påverkas av så många faktorer på flera nivåer i samhället. Forskning visar att omgivningens attityder spelar stor roll för amning liksom kommersiella intressen, säger Anna Kjellbom.

WHO intresserade av Skånes arbete

Under arbetets gång har Anna Kjellbom och hennes kollega kommit med i en europeisk arbetsgrupp som leds av WHO (WHO European Office for the Prevention and Control of NCDs). Amning är en sedan länge prioriterad fråga för WHO som tar fram rekommendationer och evidensbaserade riktlinjer för att främja amning världen över.

WHO tycker att arbetet med Skånes amningsstrategi är så intressant att de nu, inför av den internationella amningsveckan den 1-7 augusti, kommer att publicera en artikel om det på sin hemsida.

– Det känns jätteroligt! En ökad medvetenhet om amningens betydelse för folkhälsan är angeläget och jag hoppas att det kan bli ett mer prioriterat område inom vården framöver.

Fakta/amning

  • Mot bakgrund av bröstmjölkens hälsofördelar rekommenderar världshälsoorganisationen (WHO) helamning i sex månader och därefter delamning i två år eller längre.
  • Statistiken visar att allt färre svenska barn ammas enligt rekommendationen och minskningen är störst bland de yngsta barnen.
  • I Skåne helammades 15 procent av barnen födda 2017 i sex månader och nästan vart sjätte barn ammades inte alls vid fyra veckors ålder. Detta trots en allt starkare evidens om amningens hälsofördelar för såväl barn som kvinnor på både kort och lång sikt.
  • Amning är ett viktigt område för WHO har tagit fram riktlinjer och rekommendationer om detta.
  • Nationella och regionala utvärderingar av gravidas och nyförlöstas upplevelse av vården i samband med graviditet och förlossning visar att många önskat en bättre amningsförberedelse och mer amningsstöd efter barnets födelse.
  • Region Skånes regionala amningsstrategi syftar till att ge de bästa förutsättningarna till amning för de som vill och önskar. Samtidigt ska de som inte vill eller kan amma få stöd och oberoende information om flaskmatning för en säker uppfödning.

Läs om internationella amningsveckan

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat innehåll

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad