Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård i Sverige är nu publicerat

Vårdprogrammet beskriver palliativ vård oberoende av diagnos, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer och fokuserar på vårdbehoven under den senare delen av sjukdomsfasen, det vill säga palliativ vård i livets slutskede. Trots detta är stora delar av vårdprogrammet giltigt för all palliativ vård, oavsett om det är lång tid eller mycket kort tid av livet kvar.

Målet med vårdprogrammet är att:

 • det ska vara giltigt och meningsfullt för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende människor i vårdas.
 • det ska gälla i alla delar av landet- inom akutsjukvården, geriatriken, den 
  specialiserade palliativa vården, primärvården och inom vård- och
  omsorgsboende och andra vårdformer.
 • det ska programmet ska vara ett stöd i den dagliga vården för all personal som  
  arbetar med människor med behov av allmän palliativ vård.
 • det ska vara en del av underlaget för planering av den regionala och lokala 
  allmänna palliativa vården.
 • det ska, tillsammans med Svenska Palliativregistret, ge förutsättningar för en förbättrad palliativ vård.

  För mer information kontakta Marie Ljung 0768-870018

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Jenny Patera

Jenny Patera

Presskontakt Kommunikationsstrateg RCC Syd

Relaterat material