Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ny högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor inom cancervården

En ny högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor har premiär nästa termin. Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd och Regionalt cancercentrum väst, universiteten i Göteborg och Lund och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier.

 Utbildningen är på 30 högskolepoäng och kommer att ges i halvfart, det vill säga 15 poäng per termin. Den har två huvudsakliga delar på vardera 15 poäng: Personcentrerad cancervård respektive kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

 Christina Carlsson, RCC Syd, Frida Smith och Ann-Sofi Isaksson har från Regionalt cancercentrum väst varit med och drivit arbetet med att forma utbildningen.

 Erfarenheter och synpunkter från patienter och närstående har varit ett viktigt underlag i formandet av utbildningen, berättar Christina Carlsson.

 Vem riktar sig då utbildningen till?

– Man ska antingen i dag arbeta som kontaktsjuksköterska eller vara påtänkt i den rollen, säger Frida Smith. Och man ska gå utbildningen på uppdrag av sin verksamhetschef.

Utbildningen kommer att vara både internetbaserad via Lära Nära-plattformen där de studerande kan plugga var och när de passar dem, och i form av undervisning på universiteten och vid särskilda internattillfällen.

Utbildningen som är på 30 högskolepoäng syftar till att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård.

 Verksamhetschefen eller motsvarande intresseanmäler medarbetare senast 1 december 2012. 

 Besked om antagning sker senast 20 december 2012.

 Utbildningen pågår under hela 2013. I januari 2013 startar den första delkursen som är nätbaserad och därefter följer tre campus och internatförlagda delkurser.

Frågor och intresseanmälan:
Christina Carlsson, RCC Syd - christina.carlsson@med.lu.se
Frida Smith, RCC Väst - frida.smith@vgregion.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Jenny Patera

Jenny Patera

Presskontakt Kommunikationsstrateg RCC Syd
Mimi Taylor

Mimi Taylor

Presskontakt Kommunikationsstrateg Regionalt cancecentrum syd 0725-383718

Relaterat innehåll

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Regionalt cancercentrum syd
Scheelevägen 8
22381 Lund