Gå direkt till innehåll
Antal individer som fått en ny cancerdiagnos under 2016
Antal individer som fått en ny cancerdiagnos under 2016

Pressmeddelande -

Cancerinsjuknandet både ökar och minskar i södra sjukvårdsregionen

I dagarna blir statistiken för cancerinsjuknande i södra sjukvårdsregionen under 2016 färdig. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) ansvarar för arbetet med att samla in, koda och den 31 oktober varje år avrapportera canceranmälningar till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen*.

- I Sverige har vi ett cancerregister sedan 1958. Det är en unik källa och ger oss möjlighet att följa sjukdomsutvecklingen, säger tf verksamhetschef Maria Rejmyr Davis.

Under 2016 fick drygt 12 750 individer i Södra sjukvårdsregionen en cancerdiagnos. Av dessa var 73% bosatta i Skåne, 10% i Kronoberg, 9% i Blekinge och 8% i södra Halland. I absoluta tal är det en ökning med drygt 360 individer jämfört med året innan och innebär att drygt 240 personer i södra Sverige får en cancerdiagnos varje vecka. Under 2016 ökade sjukdomen med nästan 3% jämfört med året innan.

- När man ser dessa tal förstår man att cancersjukvården brottas med kapacitetsbrister. Patienterna blir fler men behandlingsmöjligheterna ökar. Satsningen på införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär att fler utreds för en misstanke om cancer, säger Maria Rejmyr Davis.

Hudcancer ökar mest

Vissa cancerformer minskar, andra ökar jämfört med föregående år. Ökningen av hudcancer (exkl. malignt melanom) är fortsatt stor (8,9% jmf 2015) och malignt melanom är den av de vanligaste cancerformerna där trendstudierna visar på en ökning om hela 6,5%.Dessutom visar data från pågående forskningsprojekt inom RCC Syd och RCC Väst att malignt melanom diagnostiseras i ett senare stadie i Södra sjukvårdsregionen jämfört med Västra götalandsregionen.

Prostatacancer var, i likhet med föregående år, den vanligaste cancerdiagnosen. Det var färre personer som diagnostiserades med bröstcancer under 2016 jämfört med året innan. Huruvida nedgången är tillfällig eller ett reellt trendbrott är för tidigt att uttala sig om. Stefan Peterson, statistiker på RCC Syd, förtydligar:

- På grund av variationen år från år bör man studera ett längre tidsintervall för att kunna säga något om trenden. Tittar vi på data fr.o.m. diagnosår 2000 t.o.m. diagnosår 2016 ser vi att trenden är ökande för de flesta cancerdiagnoser, sammantaget en ökning på 2,9% per år.

Förebyggande åtgärder

Att allt fler blir äldre i befolkningen är huvudförklaringen till de ökande siffrorna, men det finns också cancerformer där risken att drabbas ökar.

- Vi kan inte nog betona vikten av att förebygga och använda metoder för tidig diagnos eftersom vi vet att en stor andel cancerdiagnoser kan förhindras genom rökstopp, goda kostvanor, motion, minskad solning och kontroller för att hitta förstadier till cancer. Det rör sig om flera hundra liv som skulle kunna sparas varje år bara i Sydsverige, säger Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare vid RCC Syd.


*Nya riktlinjer för i år gör att endast kompletta canceranmälningar, d.v.s. där både klinisk canceranmälan och patologisvar registrerats, ska avrapporteras till Socialstyrelsen. För södra sjukvårdsregionen handlar det om totalt 1678 cancerfall som inte kunde inkluderas i leveransen av 2016 års canceranmälningar till Socialstyrelsen. Dessa fall kommer att rapporteras till Socialstyrelsen under förutsättning att den kliniska canceranmälan rapporteras till RCC Syd. Detta är viktigt att känna till i tolkningen av data som annars kan leda till en felaktig uppfattning om en negativ trend i cancerincidensen. Siffrorna som redovisas i denna artikel bygger dock på samma urval som föregående år, d.v.s. även de fall som saknar en klinisk canceranmälan är inkluderade.

Kontakt:

Maria Rejmyr Davis, tf verksamhetschef RCC Syd, tel: 070-9384757

Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare RCC Syd, tel: 072-5998165

Ämnen

Kategorier

Regioner


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Presskontakt

Jenny Patera

Jenny Patera

Presskontakt Kommunikationsstrateg RCC Syd

Kunskapsstöd för dig som arbetar i cancervården

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Regionalt cancercentrum syd
Scheelevägen 8
22381 Lund