Skip to main content

Vanligare än du anar, dödligare än du tror, drabbar fler yngre än du önskar - cancerformen vi helst inte pratar om eller satsar forskningspengar på

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 10:43 CEST

De återkommande gyncancerdagarna i april varje år, har blivit ett tillfälle för ansvariga politiker, vården, forskare och patienter att diskutera prioriterade fokusområden inom gynekologisk cancer ur ett patient- och anhörigperspektiv. I år är temat vikten av förebyggande åtgärder under rubriken ”Vad hon behöver veta”. Ämnen som kommer diskuteras är bland annat hur vi kan förebygga cancer, de senaste forskningsrönen och olika former av behandling. Några av Sveriges främsta experter på gynekologisk cancer medverkar.

Välkommen till Gyncancerdagen i Malmö i Jubileumsaulan på SUS den 21 april

De tre vanligaste formerna av gynekologisk cancer är livmodercancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1600, 700, respektive 450 fall per år i Sverige. Det gör gynekologisk cancer till den vanligaste cancerformen för kvinnor, efter bröstcancer.

Gynekologisk cancer är också en av de dödligare cancerformerna, särskilt gäller det äggstockscancer som alltför ofta leder till sen upptäckt då symptomen är diffusa. Ärftlighetsfaktorn är hög. Nästan lika många dör av gynekologisk cancer varje år som av bröstcancer, även om tre gånger så många kvinnor insjuknar i bröstcancer varje år. Trots det är forskningsmedlen till gynekologisk cancer väldigt blygsamma.

Det är en myt att bara äldre kvinnor drabbas av denna form av cancer. Den är vanligt förekommande även bland unga kvinnor. Särskilt gäller det livmoderhalscancer, vilken orsakas av Humant papillomvirus (HPV), ett mycket vanligt virus som nästan alla bär på någon gång, men som läker ut hos de flesta.

Vad kan vi göra för att minska antalet drabbade? Massor! Till att börja med lyfta fram gynekologisk cancer ur mörkret och sätta ord och resurser på att bemästra den. Vi på Nätverket mot gynekologisk cancer kämpar för att ingen kvinna ska behöva dö av gynekologisk cancer.

Det här är viktigt! Nätverket mot gynekologisk cancer stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi är så nöjda över att vissa av gyncancerdiagnoserna nu kommer behandlas på ett fåtal specialiserade sjukhus runt om i landet i och med det arbete som de Regionala Cancercentra (RCC) drivit. Det kommer att medföra bättre behandlingar och att fler liv räddas. Men det finns mycket mer att göra.

  • Att vården ska jobba mer aktivt med prevention och att politikerna ska ge förutsättningarna för detta. Ett exempel är utökad HPV-baserad screening och införande av vaccinationsprogram också för pojkar – det kan utrota livmoderhalscancer.
  • Att alla drabbade kvinnor ska ha tillgång till livsförlängande medicin
  • Att alla drabbade kvinnor ska ha rätt till lika vård och rehabilitering oavsett var de bor.
  • Att forskningsresurserna utökas och att de kliniska försöken blir många fler också inom gynekologisk cancer.

Barbro Sjölander,

Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer,
Kontakt: e-post: barbro.sjolander@gyncancer.se, tel. 070-593 81 10

Nätverket mot gynekologisk cancer – Vi är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Vi stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi vill att vården ska jobba mer aktivt med prevention. Vi vill att alla drabbade kvinnor ska få tillgång till en snabb och optimal vård och behandling. Och vi vill att Du som kvinna ska lära dig hur Du kan skydda dig, sköta om dig, din kropp och ditt underliv.För mer info om nätverket se www.gyncancer.se.

Kontakt Regionalt cancercentrum syd

Anna Palmstierna

Anna.palmstierna@skane.se

Tel: 072-2391813

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Bifogade filer

PDF-dokument