Pressmeddelande -

Regionförbundet tar över Länsarbetsnämndens uppdrag

Från och med årsskiftet ansvarar Regionförbundet södra Småland för kompetensplattformar och utbildningsplanering på kort och lång sikt i Kronoberg. Det skriver regeringen i årets regleringsbrev till regionförbundet.

– Det här är kul och inspirerande. Kompetensfrågorna är en mycket viktig del i länets framtida utveckling och tillväxt, säger regiondirektör Peter Hogla.

Regionförbundet ska också ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för så kallade funktionella arbetsmarknadsregioner. Uppdraget att ta fram kompetensplattformar och kompetensunderlag låg tidigare hos Länsarbetsnämnden som har avskaffats. Regeringen ger nu istället uppdraget till Sveriges regionförbund.

Övriga nyheter i årets regleringsbrev är att regionförbundet ska redovisa:

 • Prioriteringar för strategiska gränsöverskridande samarbete särskilt inom ramen för Östersjöstrategin och
 • Hur vi stödjer miljövänlig och effektiv teknik och förnybar energi, samt stimulerar företag till miljödriven affärsutveckling.

För mer information kontakta
Peter Hogla, regiondirektör, 0709-39 23 03
Maria Nilsson, regional utvecklingschef, 0768 - 78 67 63

Ämnen

 • Offentlig sektor

Kategorier

 • regional utveckling
 • regionförbund
 • kompetens
 • kompetensförsörjning
 • kompetensanalys
 • kompetensinventering
 • länsarbetsnämnden
 • utbildning

Regioner

 • Kronoberg

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs kommuner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.