Pressmeddelande -

Möt Kina och Tianjin Eco-City på Elmia World Bioenergy i Jönköping

Som ett led i samarbetet mellan Jönköpings län och vänorten Tianjin i norra Kina kommer en delegation från Tianjin Eco-City och Tianjins handelskammare att delta som utställare och konferenstalare på Elmia World Bioenergy i Jönköping den 25-27 maj 2010.

Delegationen från Tianjin besöker Jönköping och Elmia World Bioenergi för att visa upp sitt spännande utvecklingsprojekt Tianjin Eco-City samt träffa potentiella partners och affärskontakter.

Representanter från Tianjin Eco-City kommer bland annat att hålla en presentation inom det officiella konferensprogrammet. Inom konferensen arrangeras även en sidoaktivitet där Tianjin Eco-City tillsammans med CENTEC, ett miljöteknikprojekt inom Svenska ambassaden i Kina, presenterar utvecklingsplanerna för Eco-City liksom CENTEC:s roll i samarbetet mellan Kina och Sverige inom miljöteknikområdet.  I samarbete med CENTEC och Regionförbundet Jönköpings län presenterar Tianjin också sitt projekt i en monter på utställningen.

Tisdagen den 25 maj 2010, kl. 17 – 19 bjuder vi in till mingel, möten och presentationer i Tianjin Eco-City:s monter A07:12 och hälsar media välkomna att delta.

Bakgrund

1993 skrevs ett avtal mellan Jönköpings kommun och Tianjin som ”Sister City Cooperation”.

Tianjin är norra Kinas största hamnstad, ca 14 mil från Beijing. Tianjin har ca 12 miljoner invånare och är idag en utav Kinas mest expansiva regioner

Från 1993 och fram till 2006 var kontakterna mellan Tianjin och Jönköping sporadiska. När Internationella Handelshögskolan skrev ett samarbetsavtal med Nankai University i Tianjin uppstod ett intresse både från IHH i Jönköping och Nankai University i Tianjin att återuppta kontakterna mellan regionerna på officiell och regional nivå.

Som en fortsättning på de kontakter och samarbeten som har byggts skrevs i april 2009 ett nytt och uppgraderat samarbetsavtal mellan Tianjin och Jönköpings län under av Länsstyrelsen, Regionförbundet och Jönköpings kommun gemensamt.

För kommentarer och information

Internationell samordnare Anne-Marie Hagström Hirschberg,
mobil 070-657 92 00, telefon 036-10 20 20

Regiondirektör Ulf Fransson, mobil 0730-74 72 10, telefon 036-10 20 10

Presskontakt
Informationschef Helen Ulvegard, mobil 0705-36 28 09, telefon 036-10 20 18

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Jönköping

Regionförbundet arbetar för ett snabbare, öppnare och smartare Jönköpings län och är den regionala politiska arenan för utveckling, tillväxt och samordning inom fem strategiska områden: livsmiljö och attraktivitet; kommunikationer; näringsliv; arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt internationell samverkan.