Pressmeddelande -

Regional enighet om infrastruktursatsningar

Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings län har i samarbete med Trafikverket Region Syd enats om vilka infrastruktursatsningar länet vill ha med i den nationella transportplanen för 2014-2025. 
– Nu ska Regionförbundet och Landstinget kraftfullt arbeta för att få till förbättringar av standard och kapacitet i länets väg- och järnvägsnät. Det innebär att vi även är beredda att vara med och finansiera satsningarna, säger Bengt Dahlqvist (m), Regionförbundets ordförande
.

Tidigare i dag höll Trafikverket en så kallad hearing om regeringens infrastrukturproposition och revidering av den nationella transportplanen för 2014-2025. Bengt Dahlqvist (m) från Regionförbundet var på plats i Alvesta för att presentera inspel och prioriteringar från Jönköpings län.

Regionförbundet och Landstinget, som är regional kollektivtrafikmyndighet, vill tillsammans med Trafikverket Region Syd se följande åtgärder i den nationella planen: 

 • Rusta upp och utveckla Jönköpingsbanan (Jönköping-Nässjö) och det så kallade Y:et (Värnamo-Jönköping/Nässjö)
 • Bygg bort flaskhalsarna på de nationella stamvägarna E 4 förbi Ljungby och Rv 40 (delen Ulricehamn-Jönköping) 
 • Fortsätt planeringen av den sammanbindande länken Borås-Jönköping-Linköping på Götalandsbanan (Göteborg-Stockholm) snarast.

Regionförbundet och Landstinget betonar att behovet av åtgärderna är stort och att varje ytterligare fördröjning hämmar tillväxten i regionen, men även samverkan med kringliggande regioner.
– Att vi har nått total enighet i länet, och även vill samverka när det gäller finansieringen av satsningarna, förbättrar självfallet våra möjligheter att få gehör i den nationella transportplanen, konstaterar Bengt Dahlqvist.

Länets nya prioriteringar innebär inte att objekt som finns med i nuvarande planering lyfts ut. Angelägna satsningar som Rv 26 (Månseryd-Mullsjö) och Rv 40 (Nässjö-Eksjö)ligger kvar i den fastställda planen när denna nu ska revideras och kompletteras.

Länets inspel till hearingen om regeringens infrastrukturproposition och revidering av nationell plan finns som bildpresentation på www.regionjonkoping.se

Ämnen

 • Lokal/regional påverkan

Kategorier

 • jönköpings län
 • regionförbundet jönköpings län
 • region jönköping
 • kommunikationer
 • trafikverket
 • jönköpingsbanan
 • y:et
 • värnamo
 • jönköping
 • nässjö
 • tåg
 • trafik
 • järnväg
 • e4
 • rv 40
 • riksväg 40
 • götalandsbanan
 • infrastrukturproposition
 • transportplan
 • landstinget i jönköpings län

Regioner

 • Jönköping

Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. Vårt uppdrag är att ansvara för det regionala tillväxtarbetet samt främja hållbar utveckling och tillväxt mot målet ett snabbare, öppnare och smartare län.