Gå direkt till innehåll
Tankar om scenkonst. Foto: Håkan Larsson
Tankar om scenkonst. Foto: Håkan Larsson

Pressmeddelande -

Kortdokumentär lyfter ungas tankar om scenkonst

Tankar om scenkonst är en nyproducerad kortdokumentär av Regionteater Väst om barn och ungas relation till dans och teater. I filmen möter vi skolelever och pedagoger som alla är rörande överens om att scenkonstupplevelsen tillför ytterligare en nivå till den ordinarie läroplanen.

–”Man lär sig lite mer om världen, faktiskt!”. Dejan från årskurs 5 på Fjärdingsskolan i Borås är säker på sin sak; scenkonst är ett viktigt inslag i skolans värld. I kortdokumentären möter vi förutom Dejan och andra elever från skolor runt om i Västra Götaland, ett antal pedagoger som pratar om kulturupplevelser i skolan som ett bra komplement till läroplanen för grundskolan, LGR11.
–”Man får något som skolan inte riktigt kan erbjuda annars. En upplevelse utöver det vanliga”, säger lärare Ann-Marie Ahl på Åsarpsskolan i Falköping.

Tyvärr är det lång ifrån alla elever som får ta del av scenkonst. Skolan ska vara den demokratiska plats där barns rätt till kultur kan säkerställas men skillnaderna är väldigt stora beroende på var i landet man bor eller vilken skola man går i.
–”Politiker talar ofta om att prioritera kultur för barn och unga men denna satsning syns inte alltid i den kommunala kulturbudgeten. Många elever i grundskolan får inte ta del av dans- och teaterföreställningar på skoltid. Med Tankar om scenkonst vill vi sätta ungas röster i fokus och lyfta betydelsen av kvalitativ scenkonst”, berättar Andreas Sollén, kommunikationschef på Regionteater Väst.

Tankar om scenkonst är producerad av Regionteater Väst, Sveriges största scenkonstinstitution för en ung publik, i samarbete med filmskaparna Julia Boström och Kristian Berglund från produktionsbolaget Fümms.

Stort tack till Ljungskileskolan, Gullstensskolan, Åsarpsskolan och Fjärdingsskolan. Och framför allt ett stort och hjärtligt tack till alla barn och unga som så generöst delade med sig av sina innersta tankar om scenkonst.


Se filmen

http://www.regionteatervast.se/tankar-om-scenkonst/

Ämnen

Regioner


Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Kontakter

Andreas Sollén

Andreas Sollén

Kommunikationschef 0709 73 49 39
Daniel Andersson

Daniel Andersson

Kommunikatör

Relaterat innehåll

Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Regionteater Väst AB
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla
Besöksadress: Strömstadsvägen 41, Uddevalla