Gå direkt till innehåll
Utbildningen "Upplev dansföreställningar" handlar om att ta del av och prata om dansföreställningar, men också om att öka elevhälsan och använda dans och rörelse som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.
Utbildningen "Upplev dansföreställningar" handlar om att ta del av och prata om dansföreställningar, men också om att öka elevhälsan och använda dans och rörelse som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Pressmeddelande -

Ny utbildning hjälper lärare att uppleva och använda dans i skolan

”Varför rör sig dansarna som de gör? Och vad handlar egentligen föreställningen om?” – att se en dansföreställning kan väcka många frågor. Nu lanserar Regionteater Väst en digital utbildning som ger lärare verktyg och tips för att tillsammans med sina elever uppleva, prata om och använda dans och rörelse i undervisningen.

– Jag har sett att det hos lärare ofta finns en osäkerhet inför dans. Kanske eftersom dansen inte har ord, att man inte vet hur man ska ta hand om upplevelserna efter att ha sett en dansföreställning. Dans är ju väldigt tolkningsbar, säger Monika Milocco, konstnärlig chef dans på Regionteater Väst.

Kan bidra till bättre elevhälsa

Den kostnadsfria webbutbildningen Upplev dansföreställningar handlar om att ta del av och prata om dansföreställningar, men också om att öka elevhälsan och använda dans och rörelse som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. En utgångspunkt är att upplevelsen av en dansföreställning är personlig och att det är viktigt att publiken får känna, tolka och fantisera. Eleverna behöver inte formas till en ”duktig vuxenpublik” utan får gärna reagera och reflektera över vad de ser.
– I dansen lär man sig att använda ett annat språk, kroppsspråket. Men dansen bidrar också till både fysisk och psykisk hälsa hos eleverna, vilket till exempel visats i studier från Örebro universitet, säger Ulrika Liljedahl, scenkonstpedagog på Regionteater Väst.

Rörelse som hjälp för inlärning

Utbildningen har tagits fram av Regionteater Väst i samarbete med e-learningföretaget Learnways och består av tre delar: före, under och efter föreställningen. De två första delarna handlar om att planera besöket på en dansföreställning, om att förbereda eleverna på upplevelsen och om hur man som vuxen vara en bra förebild under föreställningens gång. Den tredje delen handlar om hur man tillsammans kan fördjupa upplevelsen genom att reflektera över och använda dans och rörelse i undervisningen.
– Jag vet en pedagog som med hjälp av dans illustrerade hur ett vattenkraftverk fungerar. Eleverna fick göra rörelser för varje del i kraftverket och gestaltade tillsammans hela systemet. Med så mycket stillasittande undervisning som vi har i skolan i dag, så behövs flera sätt att lära sig och där kan dans vara ett komplement för många barn, säger Monika Milocco.

Läs mer på Regionteater Västs webbplats

Till utbildningen ”Upplev dansföreställningar!”

Kontakt

Monika Milocco, konstnärlig chef dans, Regionteater Väst,
0707-78 59 69, monika.milocco@regionteatervast.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Kontakter

Lars Magnusson

Lars Magnusson

Presskontakt Kommunikatör +46 721-42 80 03

Relaterat innehåll

Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Regionteater Väst är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung publik och en av landets största producenter av dans och teater.

Vi skapar scenkonst som är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval riktar sig särskilt till människor mellan 6-16 år.

Vi vill att vår scenkonst ska vara angelägen för vår målgrupp och därför är det viktigt att vara nära den och få inblick i hur det är att vara ung i Västra Götaland. Det får vi dels genom våra turnéer, ungefär 80 % av våra föreställningar spelas på turné, och dels genom att själva framtagandet av produktionerna ofta görs i nära samarbete med barn och unga.

En viktig del av vårt demokratiska uppdrag är just att vi spelar i skolorna, för alla, oavsett bakgrund eller tidigare erfarenhet av scenkonst. Det innebär också ett stort ansvar att leverera hög konstnärlig kvalité till en publik som inte alltid själva valt att titta på dans eller teater.

Vi har två produktionshus, ett i Borås där vi repeterar och producerar dansföreställningar, och ett i Uddevalla för teaterproduktion. Vårt uppdrag kommer från Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Regionteater Väst AB
Strömstadsvägen 41
451 50 Uddevalla
Besöksadress: Strömstadsvägen 41, Uddevalla