Folktandvården vill bli nationellt ledande inom äldretandvård och planerar samla all verksamhet för äldre och dem med särskilda behov runt sjukhustandvården.
Folktandvården vill bli nationellt ledande inom äldretandvård och planerar samla all verksamhet för äldre och dem med särskilda behov runt sjukhustandvården.

Nyhet -

Folktandvården vill bli ledande inom äldretandvård

Folktandvården Uppsala län vill skapa ett samlat centrum för äldretandvård med både forskning, klinik och extern verksamhet.
- Vi vill bli nationellt ledande inom äldretandvård och detta är ett led i det arbete, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Idag drivs den uppsökande verksamheten, mobil tandvård och kunskapsinhämtning kring äldres munhälsa delat mellan allmäntandvård och sjukhustandvård i Uppsala län. Genom att tydligare – både organisatoriskt och fysiskt - samla sjukhustandvården med övrig verksamhet för äldre och de med särskilda behov skulle resurserna samordnas bättre och underlätta kunskapsöverföring.

- Vi vill bli nationellt ledande inom äldretandvård. Genom att samla sjukhustandvård och merparten av vår mobil tandvård säkerställer vi en hög nivå i omhändertagandet, säger Gunilla Swanholm.

Förändringen innebär rent fysiskt att sjukhustandvården i Uppsala lämnar dagens lokaler på Folktandvården Seminariet för ny plats. Idag delar sjuhustandvården i Uppsala lokaler med allmäntandvård. Planering och ledning av den uppsökande och mobila tandvården i Uppsala flyttar med, liksom personalen. En stor del av medarbetarna jobbar redan idag i båda verksamheterna. Arbetet att finna en lokal pågår och rekrytering av en chef för den samlade verksamheten ska strax börja.

- Vi har tagit stora steg i utvecklingen av den mobila tandvården. Vi ser att behovet är stort och att vi hjälper fler och fler. Därför söker vi någon som kan ta det arbetet några steg till, säger Gunilla Swanholm.


För mer information, Gunilla Swanholm 018-611 65 67

FAKTA/ Beskrivning av de olika delarna

Uppsökande verksamhet: alla personer som är berättigade till nödvändig tandvård får en årlig munhälsobedömning i sitt boende. I det politiska uppdraget ingår även utbildning inom munhälsa till hemtjänst-, och övrig vårdpersonal. Sedan 2016 har Folktandvården uppdraget att utföra munhälsobedömning i hela Uppsala län.

Mobil tandvård: team med tandläkare och sköterska utför tandvård och enklare behandlingar i hemmet istället för att patienter ska behöva ta sig till folktandvårdsklinik.

Kunskapscentrum för äldretandvård samlar och sprider kunskap om äldres tandhälsa. Medarbetare gör studier för att ta fram ny kunskap och nya arbetssätt. Arbetet är gränsöverskridande och involverar andra tandvård-, och samhällsaktörer. I Uppsala finns ett av sex centrum i landet.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Taggar

  • vård och hälsa
  • tandvård

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Jessica Elgenstierna

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51

Relaterat material

Relaterade nyheter