Nyhet -

Nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Ett nytt busslinjenät med 12 busslinjer införs i Uppsala hösten 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 16 juni.

Från hösten 2017 kommer stadsbusstrafiken i Uppsala att ha 12 busslinjer. Det framgår av det slutliga förslaget till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala som kollektivtrafiknämnden fastställde. Vissa revideringar har gjorts jämfört med det första förslaget efter de remissvar och synpunkter som kommit in.

En av linjerna i det nya linjenätet är en ringlinje vilket är en ny typ av linje för Uppsala. Ringlinjen gör att resenärer inte behöver resa till centrala Uppsala bara för att byta buss. I stället blir det flera bytespunkter utmed ringlinjen där smidiga byten kan göras mellan både stadsbussar och regionbussar.

Förutom att införa det nya linjenätet från hösten 2017, beslutades också att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över Mjuka linjens struktur i det nya linjenätet, regionbusstrafikens roll i det nya stadsnätet samt att göra erforderliga justeringar i linjenätet innan trafikstart.

Dagens linjenät behöver göras om för att klara de krav och behov som finns nu och närmaste framtiden. Uppsala växer och behöver ett attraktivt kollektivtrafiksystem så att fler väljer att resa med buss i stället för bil.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • koncernledning
  • kollektivtrafik
  • regionråd

Regioner

  • Uppsala

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51