Nyhet -

Utökad fluorlackning i skolor

Fluorlackning på utvalda skolor i Enköping gav bra resultat för ungas tandhälsa. I höst utökar Folktandvården satsningen till Heby.


2011 var tandhälsan bland barn och unga i Enköping bland de sämsta i länet. Ihop med Enköpings kommun startade Folktandvården därför ett projekt som innebar utökad information och fluorlackning på unga mellan 12 och 16 år på utvalda skolor, två gånger om året.
Resultatet är gott. Antalet barn med ny karies i skolorna där projektet genomfördes har minskat med 25 procent, jämfört med en knappt nioprocentig minskning av karies i hela länet i samma åldrar. I en enkät svarade ungdomarna att de trodde att insatsen och den information de fått skulle hjälpa dem att kunna behålla tänderna friska.
- Skolan är den bästa platsen om vi vill nå alla, även de som inte har sin tandvård hos oss. Och fluorlackning ger, jämfört med fluorskölj, oss möjlighet att titta alla eleverna i munnen. Då blir mötet mer personligt, säger Eva Hedman, projektansvarig.
Folktandvården informerade även om munhälsa till en bredare målgrupp på olika evenemang i kommunen.


Projektet i Enköping fortsätter och i höst startar en liknande satsning i Heby. Deltagandet från elever är frivilligt och mer information till föräldrar kommer vid skolstarten i höst.
Projekten finansieras av folkhälsomedel från landstinget i Uppsala län och sker i samarbete med respektive kommun.

Se projektrapporten i sin helhet som bifogat material.

För information,
Jan-Erik Edwin, verksamhetschef Folktandvården Enköping, 0171-41 84 40
Marie Erikson, verksamhetschef Folktandvården Heby, 070-23 93 444
Eva Hedman, projektansvarig, 018 - 611 64 39

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • vård och hälsa
  • tandvård

Regioner

  • Uppsala

Presskontakt

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51

Relaterat innehåll