Therése Söderlind. Fotograf: Stefan Eurenius
Therése Söderlind. Fotograf: Stefan Eurenius

Nyhet -

Stort intresse bland författare för mentorskapsprogram

Region Uppsalas mentorskapsprogram för författare fortsätter locka många intresserade författare och skrivare från Uppsala län. Till hösten 2019 har tre par mentorer och adepter matchats ihop och bland deltagarna kan nämnas författarna Therése Söderlind och Lena Köster.

I den statliga kultursamverkansmodellen finns ett uppdrag att arbeta litteraturfrämjande och som ett led i det arbetet startades mentorskapsprogrammet för författare till våren 2017. Syftet var att ge icke-etablerade författare i Uppsala län bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen.

Erfarenheterna är mycket goda av denna satsning, både mentorer och adepter har gett positiva omdömen i de uppföljningar som gjorts och ansökningarna till programmet fortsätter att strömma in.

– Det är mycket glädjande att konstatera att denna satsning blivit så lyckad och att deltagarna, både mentorer och adepter, får så stort utbyte av programmet. Det är ett stort stöd i det egna författarskapet att ha någon att samtala med och utbyta erfarenheter med, det ger kraft att fortsätta utveckla sitt eget skrivande, säger Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent vid Region Uppsala.

Mentorer och adepter kommer att träffas vid sex tillfällen under andra halvåret 2019, och därefter ska nya par matchas ihop.

Mentorer och adepter söks via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och Biskops Arnös författarskola.

Höstens matchningar:

Lena Köster är mentor för Sabina Hassan.
Therése Söderlind är mentor för Amanda Bravo.
Maj-Britt Wiggh är mentor för Kerstin Ekholm.

Ansökan till mentorskapsprogrammet våren 2020 är öppen redan nu för både mentorer och adepter.

Läs mer om mentorskapsprogrammet: www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram

Ytterligare upplysningar:
Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Region Uppsala, stefan.eurenius@regionuppsala.se, 076-721 82 41

Ämnen

  • Litteratur

Taggar

  • litteraturfrämjande
  • mentorskapsprogram
  • kultur och bildning

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Gunnar Matti

Kommunikationsansvarig, Kultur och bildning 018-611 62 78