Pressmeddelande -

Begränsning av förmåner för vissa astma- och KOL-läkemedel

Med anledning av att Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, idag offentliggör sin granskning av läkemedel som används mot astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hosta, vill läkemedelskommittéerna i Sverige, LOK, framföra följande kommentar: LOK anser att granskningen är angelägen. Läkemedel, där det finns mera prisvärda alternativ eller som saknar dokumenterad effekt, skall inte subventioneras. Granskningen visar att förmånen bland berörda läkemedelsgrupper skulle kunna begränsas ytterligare. De granskade läkemedlen säljer för 1,8 miljarder kronor och LFN:s beslut frigör endast 40 miljoner kronor. En kraftfullare begränsning omöjliggörs främst av att företagen skapar olika inhalationshjälpmedel. Detta hindrar utbyte mellan läkemedel, trots att patent på den verksamma substansen har gått ut. Konsumenten, staten och landstinget får alltså betala ett högre pris på läkemedlet för att få en viss inhalator. LOK anser, liksom LFN, att läkemedel som ordineras mot hosta och slem i luftvägarna vid förkylning inte ska tillhandahållas inom förmånen. Förmånen är till för att tillgodose behov som uppstår vid svår sjukdom, till exempel cystisk fibros. Detta beaktas också i beslutet om begränsad subvention för just den ovanliga diagnosen. Ytterligare synpunkter på LFNs beslut kan erhållas genom kontakt med ordföranden i respektive landstings läkemedelskommitté eller genom ordföranden för LOK, Kerstin Hulter Åsberg. För mer information, kontakta Kerstin Hulter Åsberg, ordförande för LOK, läkemedelskommittéernas ordförandegrupp E-post: kerstin.hulter.asberg@lul.se Telefon: 070-6418189, 018-6116179

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51