Pressmeddelande -

Budget på drygt två miljarder kronor

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde vid sitt möta på måndagen årets budget, på drygt två miljarder kronor.

I december 2018 beslutade regionfullmäktige att anslaget för trafik och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning Trafik och samhälle för år 2019 uppgår till         1 091, 3 miljoner kronor. Biljettintäkter och övriga intäkter beräknas uppgå till 1 045 miljoner kronor, vilket ger en total budget på 2 137 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader består i huvudsak av ersättning till de trafikföretag som kör den buss- och tågtrafik som nämnden beställer. Totalt beräknas trafikkostnaderna öka med 71 miljoner kronor och det baseras dels på avtalade index, dels på viss utökning i stadsbusstrafiken i Uppsala.

Totalt beräknas budgeten för Trafik och samhälle resultera i ett nollresultat för år 2019.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde nu denna budget.

- Ett viktigt fokus under året blir att öka både resande och försäljning, där de nya tåg som tas i drift under hösten är en viktig del, säger Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

För mer information:

Johan Örjes (C), ordförande för trafik och samhällsutvecklingsnämnden: 070 – 611 52 51

Johan Wadman, förvaltningschef Trafik och samhälle: 070 – 762 33 23

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • regionråd
  • kollektivtrafik

Regioner

  • Uppsala


 

Presskontakt

Jakob Larsson

Pressekreterare 070 - 384 53 19