Pressmeddelande -

Dag mot antibiotika tisdagen den 18 november

Antibiotika har räddat många liv, men ovarsam användning kan göra dessa värdefulla läkemedel obrukbara. EU har inrättat antibiotikans dag den 18 november för att uppmärksamma problemet med motståndskraftiga bakterier. Många känner inte till hur antibiotika kan påverka oss och den värld vi lever i. Därför bjuder Strama Uppsala län in en intresserad allmänhet till en kväll om antibiotika och dess konsekvenser.

Tid: 18 november kl 19-21
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, Uppsala
Program: "Antibiotika i miljön bara för naturmuppar?" Antibiotikaresistens ur ett globalt perspektiv, Björn Olsen professor Infektionssjukdomar Uppsala universitet.
"Mindre antibiotika - friskare barn", Björn Wettergren, barnhälsovårdsöverläkare, Landstinget i Uppsala län. Frukt och dryck serveras i paus.

För mer information:
Inger Tverin, sjuksköterska, Strama Uppsala län
018-611 11 49
070-25 33 677

Åsa Eklund, farmaceut, Strama Uppsala län
018-611 90 23

Fakta Strama Uppsala län:
Sedan våren 2008 är Strama Uppsala län ett länsövergripande infektionskontrollprogram i Landstinget i Uppsala län. Strama finns även på nationell nivå, men verksamheten i Uppsala län är unik i landet med att ha egen ekonomi och personal. Verksamheten har en årlig budget på 2,2 miljoner kronor och består av en styrgrupp, ledd av smittskyddsläkaren i Uppsala län, samt en operativ grupp. Den operativa gruppen består av en infektionsläkare på halvtid som arbetar mot slutenvården, en allmänläkare på halvtid som arbetar mot öppenvården och ett samordningskansli bestående av en sjuksköterska på heltid och en farmaceut på heltid. Uppdraget består bland annat av att utbilda vårdpersonal inom området infektioner och antibiotikabehandling, att ta fram informationsmaterial samt att övervaka förbrukningen av antibiotika.

http://www.lul.se/pressmeddelanden

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51