Pressmeddelande -

Demens – en växande folksjukdom

Demenssjukdomar berör många och kallas ibland ”de anhörigas sjukdom”. Ungefär 140 000 personer i Sverige beräknas ha diagnosen demens. Som en del av Landstinget i Uppsala läns programarbete anordnas en konferens om demens fredagen den 19 maj, kl. 8-16 på Atrium konferens, Dragarbrunnsgatan 46, Uppsala Landstinget i Uppsala län arbetar med att ta fram program för olika diagnosgrupper som är av särskilt stor betydelse för länets befolkning. För närvarande pågår ett arbete kring demenssjukdomar. – Samhällets kostnader uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Det är nästan lika mycket som statens utgifter för försvaret, säger Johan Lundqvist, (mp), som är ordförande i den grupp av politiker som ansvarar för att ta fram detta program. Vid konferensen den 19 maj medverkar representanter från Statens Beredning för medicinsk utvärdering (SBU), representanter som medverkat i Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård, landstingets främsta experter inom området samt kommunala företrädare för demenssjukvården. – Det känns mycket bra att kunna erbjuda en konferens med de bästa föreläsarna som vi har både nationellt och lokalt inom länet, säger Johan Lundqvist. Jag hoppas att konferensen blir starten till ett förtroendefullt samarbete mellan länets kommuner och landstinget i arbetet med att ta fram demensprogrammet. Representanter för media inbjuds att medverka under dagen. För mer information: Johan Lundqvist, (mp), ordförande i programgruppen, tel 070-420 05 60 Curt Lagerquist, processledare i programgruppen, tel 070-515 58 21 Ulrika Hurtig, informatör, tel 018-500 222, 070-688 40 62

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51