Pressmeddelande -

Fakta om landstingets elektroniska journalsystem

I media figurerar för närvarande många uppgifter om landstingets elektroniska journalsystem Cosmic. Landstinget i Uppsala län vill därför ge fakta om systemet och införandet: Närmare 10 000 användare i landstinget Landstinget har idag 9 800 användare av Cosmic. Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset arbetar helt och hållet med systemet sedan 2005. Habilitering och hjälpmedel har 200 i systemet, 50 återstår. Primärvården har idag 300 användare och 600 användare återstår. Grundligt förarbete Landstinget startade projektet i maj 2003 med pilotdrift för 300 användare på två kliniker vid Akademiska sjukhuset. Därefter gjordes en omfattande utvärdering där olika yrkeskategorier och förvaltningar deltog. Representanter för Primärvården deltog i arbetet. Efter utvärderingen fattade landstingsledningen beslut om att införa systemet i hela landstinget. Hela projektet föregicks av en omfattande upphandling under hösten 2002. Cosmic är idag det enskilt största elektroniska journalsystemet i Sverige. Det har upphandlats av sju landsting samt det privata vårdföretaget Capio. Patientens säkerhet Att landstingets vårdpersonal – överallt och när som helst på dygnet – kan ta del av journaluppgifter innebär stor förbättring av patientsäkerheten. Exempelvis kan läkaren på akutmottagningen se vilken medicin som patienten står på. Socialstyrelsen har granskat vårt system och menar att införandet av elektronisk patientjournal höjer patientsäkerheten. Kontroll görs slumpmässigt och regelbundet för att säkra att inte någon användare tar fram uppgifter ur den elektroniska patientjournalen som denne inte behöver för att vårda och behandla en patient. Olaga intrång leder till polisanmälan. Till skillnad mot det tidigare pappersjournalsystemet synliggör det nya elektroniska systemet eventuella fel vilket är viktigt i ett systematiskt kvalitetsarbete. Problem i primärvården Införandet av Cosmic i Primärvården stötte på problem när de tio första vårdcentralerna införde systemet. Därför stoppade landstinget i vintras tillfälligt införandet på de resterande 20 vårdcentralerna. Ny projektledare tillträdde och nu arbetar man intensivt med att förbättra både teknik och användarstöd. Återstart är planerad till mitten av september i år. Sjukvårdsproduktionen På pilotklinikerna höjdes sjukvårdsproduktionen under införandet. Det finns ingenting som tyder på att sjukvårdsproduktionen har sjunkit på Lasarettet i Enköping eller Akademiska sjukhuset under införandet av Cosmic. Tvärtom, så höjde Akademiska sjukhuset sin produktion under 2005. Leverantören Det har funnits brister i leveransen från företaget Cambio. Dessa har handlat om problem med nya versioner av programmet samt om kapaciteten hos det snabbväxande företaget. Tillsammans med de övriga användarna av Cosmic har vi påpekat problemen och åtgärder har vidtagits från företagets sida. Under budget Projektets totalbudget ligger under tre år på 240 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen tyder på att projektets kostnader kommer att understiga budget. Ytterligare upplysningar: Brita Winsa, projektansvarig elektronisk patientjournal, 070-611 61 09 Benny Eklund, delprojektledare elektronisk patientjournal primärvården, 070-510 13 06 Henrik Pederby, informationsdirektör Landstinget i Uppsala län, 070-586 11 50

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51