Pressmeddelande -

Fler äldre kan få vård i hemmet: Premiär för nytt mobilt närvårdsteam

Region Uppsala har startat ett mobilt närvårdsteam som ska kunna ge vissa patientgrupper vård på plats i hemmet. Den 23 oktober rullade tre bilar, bemannade med läkare och sjuksköterskor, ut på sina första uppdrag.

– Vi vill se en utveckling där mer av vården ges nära invånarna. Det mobila närvårdsteamet är ett första steg, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU.

Det mobila närvårdsteamet kommer att göra hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning. En liknande verksamhet finns sedan tidigare i Uppsala kommun genom Mobila äldreakuten och erfarenheterna därifrån är positiva, säger vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

– Både patienter och deras anhöriga tycker att det känns tryggt och bra att få vård i hemmet. Nu får hela länet samma möjlighet. Det blir en förstärkning för både primärvården och kommunerna, säger Malena Ranch.

Från start har det mobila närvårdsteamet tillgång till tre bilar, som var och en bemannas av en läkare och en sjuksköterska. Teamet är i tjänst dagtid under vardagar och utgår från Uppsala, men har noder i Enköping, Tierp och Östhammar.

– Att ge vård i hemmet är ofta bättre för patienterna, som slipper påfrestande transporter och väntetider. Dessutom kan teamet avlasta akut- och jourmottagningarna, säger Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef vid Hälsa och habilitering.

Det mobila närvårdsteamet ska kunna ge akut hjälp på primärvårdsnivå, till exempel ge vätskedrivande medel, men kommer också att arbeta med förebyggande insatser. Och om det behövs har man också möjlighet att ordna direktuppläggning vid närvårdsavdelningar och geriatriken.

- Teamet kommer att samarbete med vårdpersonal inom kommun och primärvård. De finns till exempel tillgängliga på telefon och kan ge råd och stöd till hemsjukvården, säger Lotta Nordgren Thermaenius.

Kontakt med det mobila närvårdsteamet förmedlas via bland annat 1177 Vårdguidens sjuksköterskor och vårdcentralernas personal.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf utskottet för hälso- och sjukvård och FoUU, tel 070- 890 81 55
Malena Ranch (MP), ordf vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Lotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef Särskild vård och integration, Hälsa och habilitering, tel. 018-611 62 98


 


 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • primärvård
  • närvård
  • vård och hälsa
  • hälsa och habilitering
  • mobilt närvårdsteam
  • region uppsala

Regioner

  • Uppsala


 

Kontakter

Jessica Elgenstierna

Presskontakt Presschef 070-611 39 51